បើសិនជាអ្នកចង់តាមដានទម្ងន់ ចូរប្រាកដថា អ្នកបានវាយតម្លៃដ៏សុក្រិតមួយទៅលើអ្វីដែលអ្នកបានញ៉ាំជារៀងរាល់ថ្ងៃ។ យកល្អគួរតែព្យាយាមធ្វើដូចខាងក្រោមនេះ៖

១សរសេរអ្វីដែលអ្នកបានញ៉ាំ រួមទាំងទំហំអាហារដែលអ្នកបានដាក់ក្នុងចានដើម្បីញ៉ាំ ពេលវេលាដែលអ្នកញ៉ាំ កន្លែងដែលអ្នកញ៉ាំ និងមូលហេតុដែលអ្នកញ៉ាំផង
២ប្រើទូរស័ព្ទដៃ សៀវភៅកត់ត្រា ឬកុំព្យូទ័រដើម្បីតាមដានអាហារប្រចាំថ្ងៃ
៣ចូរប្រើប្រាស់កំណត់ត្រាប្រចាំថ្ងៃដើម្បីជួយអ្នកសិក្សាឲ្យដឹងថា ពេលណាអ្នកញ៉ាំច្រើនពេក
៤ចូរធ្វើអ្វីផ្សេងនៅពេលអ្នកមានអារម្មណ៍ថាចង់ញ៉ាំអាហារដោយគ្មានហេតុផលអ្វីត្រឹមត្រូវ ឬចង់ញ៉ាំអាហារដោយមិនឃ្លានពិតប្រាកដ៕

ទំនាក់ទំនងផ្សាយពាណិជ្ជកម្មសូមទូរស័ព្ទមកលេខ 011688855
អត្ថបទទាក់ទង