អ្នកស្រូបផ្សែងបារីពីអ្នកជក់ក៏មានគ្រោះថ្នាក់ចំពោះសុខភាពដែរ ជាពិសេសក្មេងតូចៗដែលសួតរបស់គេកំពុងតែលូតលាស់នៅឡើយ។ (អាន:ស្បែកកូនរបស់អ្នកនឹងស្អាតហើយមិនរមាស់បើធ្វើតាមវិធីនេះ តើកូនស្រីរបស់អ្នកចេះតែរមាស់ស្បែកមែនទេ?)ខាងក្រោមនេះគឺជាបញ្ហាសុខភាពជាច្រើនដែលទំនងជាកើតឡើងជាញឹកញាប់ចំពោះក្មេងដែលស្រូបផ្សែងបារីពីគេ៖