ការតាំងសមាធិអាចធ្វើឲ្យអារម្មណ៍មានភាពធូរស្រាល ហើយវាក៏អាចបំបាត់ភាពតានតឹងខាងផ្លូវកាយ និងផ្លូវចិត្តដែរ។ ដើម្បីយល់ដឹងកាន់តែច្បាស់អំពីរឿងនេះ ខ្ញុំសូមណែនាំនូវវិធីដូចខាងក្រោម៖

១ផ្ចង់អារម្មណ៍ទៅលើការដកដង្ហើមជ្រៅៗ និងយឺតៗ
២ចូរផ្តោតអារម្មណ៍ទៅលើការបន្ធូរអារម្មណ៍ គ្រប់កន្លែងនៃរាងកាយ
៣ចូរធ្វើការបន់ស្រន់ធម្មតាៗម្តងហើយម្តងទៀត
៤ចូរតាំងសមាធិដូចការដែលអ្នកដើរ ដោយផ្ចង់អារម្មណ៍ទៅលើជំហ៊ានយឺតៗនីមួយៗ ចៀសជាងគិតទៅលើគោលដៅដែលអ្នកដើរ
៥ចូរអានអ្វីមួយដោយផ្តោតទៅលើអត្ថន័យផ្ទាល់ខ្លួន។ ចូរស្តាប់ចម្រៀងដែលមានភ្លេងស្រទន់ៗ
៦ចូរផ្តោតអារម្មណ៍ទៅលើការដឹងគុណ សេចក្តីអាណិត និងស្រឡាញ់ទៅលើមនុស្សពិសេសណាម្នាក់ សត្វ ឬរបស់អ្វីមួយ៕

ទំនាក់ទំនងផ្សាយពាណិជ្ជកម្មសូមទូរស័ព្ទមកលេខ 011688855
អត្ថបទទាក់ទង