ខាងក្រោមនេះ យើងខ្ញុំនឹងបង្ហាញអ្នកពីទម្លាប់ដែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ទ្វារមាសនារី។ តើមានអ្វីខ្លះទៅ?

  1. ការហាត់ប្រាណដោយប្រើចលនាខុសដូចជា ជិះកង់ ឬកន្ទេកជើងខ្លាំងពេក នឹងធ្វើឲ្យទ្វារមាសនារីងាយរបួសណាស់។ ដូចនេះ ពេលដែលអ្នកហាត់ប្រាណ អ្នកគួរតែចៀសពីចលនាដែលធ្វើឲ្យទ្វារមាសអ្នកអាចរបួស ទើបអាចការពារសុវត្ថិភាពទ្វារមាសអ្នកបានល្អ។
  2. នៅពេលដែលអ្នករួមភេទជាមួយគ្នា ដោយប្រើកម្លាំងខ្លាំងពេក នឹងធ្វើឲ្យទ្វារមាសអ្នកអាចរបួសបាន។ ដូចនេះ អ្នកគួរតែរួមភេទដោយប្រយ័ត្ន មិនគួរប្រើកម្លាំងខ្លាំងពេកឡើយ ទើបមិនធ្វើឲ្យទ្វារមាសអ្នកប្រឈមមនឹងគ្រោះថ្នាក់។
  3. អ្នកគួរតែប្រយ័ត្នពីការប្រើសាប៊ូដែលយកមកសម្អាតទ្វារមាសរបស់អ្នក ព្រោះការសម្អាតខុស និងប្រើកម្លាំងមិនត្រូវ នឹងធ្វើឲ្យទ្វារមាសអ្នកងាយរបួសខ្លាំងណាស់។ ដូចនេះ អ្នកគួរតែប្រយ័ត្នពីទម្លាប់របស់អ្នក ទើបអាចការពារទ្វារមាសអ្នកឲ្យប្រកបដោយសុវត្ថិភាព៕
ទំនាក់ទំនងផ្សាយពាណិជ្ជកម្មសូមទូរស័ព្ទមកលេខ 011688855
អត្ថបទទាក់ទង