ចែករំលែក
  • 6
  •  
  •  

ការម៉ាស្សាថ្នមៗ និងមានលក្ខណៈបន្ធូរអារម្មណ៍មុនពេលគេង ប្រហែលជាវិធីដ៏ល្អមួយដែលត្រូវការហើយដើម្បីឲ្យគេងលក់កាន់តែស្រួល។ អត្ថប្រយោជន៍ខ្លាំងៗនៃការម៉ាស្សាមានដូចជា៖

1មានអារម្មណ៍ធូរស្រាលក្នុងចិត្ត
2បន្ថយការតក់ស្លុត
3បំបាត់ការឈឺចាប់៕

មតិរបស់អ្នក

Please enter your comment!
Please enter your name here