ការដោះស្រាយលើបញ្ហារបស់អ្នក និងការគាំងជាប់នូវអារម្មណ៍អវិជ្ជមានច្រើនអាចធ្វើឲ្យអាការៈបាក់ទឹកចិត្ត និងថប់អារម្មណ៍របស់អ្នកកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរទៅវិញទេ។ ខាងក្រោមនេះ ខ្ញុំសូមណែនាំនូវវិធីខ្លះៗដែលអាចជួយអ្នកបាន៖

1ធ្វើការបន់ស្រន់ ឬតាំងសមាធិដើម្បីជម្រុះឲ្យអស់នូវការគិត ក៏ដូចជាគំនិតអវិជ្ជមាន
2នៅពេលគំនិតអវិជ្ជមានកើនឡើងហើយ ចូរគិតអំពីការលុបបំបាត់មូលហេតុរបស់វាតាមរយៈមធ្យោបាយវិជ្ជមានឲ្យបានច្រើនផង
3បើសិនជាគោលដៅរបស់អ្នកមិនទាន់បានសម្រេចចិត្តទេ ចូរបង្កើតគោលដៅដែលងាយស្រួលនឹងទទួលបានច្រើនវិញទៅ
4ចូរស្វែងរកមធ្យោបាយគ្រប់យ៉ាងដើម្បីបង្កើនការស្រឡាញ់ខ្លួនឯង៕

ទំនាក់ទំនងផ្សាយពាណិជ្ជកម្មសូមទូរស័ព្ទមកលេខ 011688855
អត្ថបទទាក់ទង