ខាងក្រោមនេះ យើងខ្ញុំនឹងបង្ហាញអ្នកពីទ្រព្យដែលឆ្នាំទាំង៣ខាងលើ អាចទទួលបានក្នុងខែ៦ខាងមុខនេះ។ តើមានអ្វីខ្លះទៅ?

ឆ្នាំកុរ
អ្នកដែលកើតក្នុងឆ្នាំនេះ ក្នុងខែ៥នេះ លាភនឹងចាប់ផ្តើមបើក ដោយធ្វើឲ្យអ្នកអាចទទួលបានឱកាសច្រើនក្នុងមុខរបរ និងការងារ។ មិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះ អ្នកក៏មានអ្នកជួយច្រើនផងដែរ។ លុះចូលដល់ខែ៦ អ្នកនឹងអាចចាប់ផ្តើមប្រមូលផលពីការងារ និងមុខរបរទាំងនោះ ដោយធ្វើឲ្យទ្រព្យអ្នកអាចនៅពេញឃ្លាំងតែម្តង។

ឆ្នាំវក
បុគ្គលដែលកើតក្នុងឆ្នាំនេះ ក្នុងខែនេះ អាចមានរឿងមង្គលចូលផ្ទះ ដោយអាចនាំយកគូស្រករដែលគ្រប់គ្រងប្រាក់អ្នកបានល្អចូលមក។ លុះដល់ខែ៦ អ្នកនឹងអាចប្រើប្រាក់នេះដើម្បីបង្កើតប្រាក់ ដោយធ្វើឲ្យជីវភាពអ្នកល្អជាទីបំផុត។ ដូចនេះ គណនីសន្សំប្រាក់របស់អ្នកនឹងអាចរីកខ្លាំងជាមិនខានឡើយ។

ឆ្នាំថោះ
ខែ៥នេះ ជាខែដែលផ្លូវលាភអ្នកកំពុងតែបើកបណ្តើរៗហើយ ដោយធ្វើឲ្យអ្នកអាចចាប់ផ្តើមដើរចូលទៅដល់ផ្លូវដែលសម្បូរទ្រព្យ។ នៅពេលដែលចូលដល់ខែ៦ ប្រាក់អ្នកនឹងចាប់ផ្តើមសម្រុកចូលឃ្លាំងរបស់អ្នក ដោយធ្វើឲ្យអ្នកសើចបិទមាត់មិនជិតឡើយ៕

ទំនាក់ទំនងផ្សាយពាណិជ្ជកម្មសូមទូរស័ព្ទមកលេខ 011688855
អត្ថបទទាក់ទង