បើសិនជាអ្នកធ្លាប់មានអារម្មណ៍ថា អ្នកមិនអាចដកដង្ហើមបានគ្រប់គ្រាន់ទេ នោះមានន័យថាជាការពិបាកដកដង្ហើមហើយ។ ការពិបាកដកដង្ហើមអាចជាសញ្ញាមួយនៃបញ្ហាសុខភាព ដែលវាច្រើនតែទាក់ទងនឹងជំងឺបេះដូង ឬសួត។ ប៉ុន្តែអ្នកក៏អាចធ្លាប់មានការពិបាកដកដង្ហើមនេះបណ្តោះអាសន្នក្រោយពីហាត់ប្រាណហត់ខ្លាំងដែរ។ 

អាការៈសំខាន់នៃការពិបាកដកដង្ហើម គឺដង្ហើម ឬចង្វាក់ដង្ហើមញ៉ាប់។ វាអាចកើតឡើងយូរបំផុតរយៈពេលមួយនាទី ឬពីរនាទីក្រោយពីធ្វើសកម្មភាពខ្លាំងពេក។ ឬវាអាចជាបញ្ហារ៉ាំរ៉ៃមួយ។ អ្នកប្រហែលជាមានអារម្មណ៍ថា មិនអាចស្រូបខ្យល់ចូលសួតគ្រប់គ្រាន់ឡើយ។ ករណីធ្ងនធ្ងរ អ្នកប្រហែលជាយល់ថា ខ្លួនឯងដូចខ្វះអុកស៊ីសែនដកអ៊ីចឹង។ ការពិបាកដកដង្ហើមអាចធ្វើឲ្យមានអារម្មណ៍ថាតឹងទ្រូងដែរ។ ការពិបាកដកដង្ហើមដែលកើតឡើងក្រោយពីហាត់ប្រាណខ្លាំងគឺអាចស្រួលយល់ទេ។ ប៉ុន្តែចូរស្វែងរកការព្យាបាលភ្លាមបើសិនជាមានអាការៈដូចខាងក្រោមនេះ៖

 • ពិបាកដកដង្ហើមជាងធម្មតាក្រោយពីហាត់ប្រាណរួច
 • ដកដង្ហើមមិនដល់គ្នាក្រោយពីធ្វើសកម្មភាពធម្មតាៗដែលធ្លាប់តែធ្វើរួចមិនអី
 • ចាប់ផ្តើមមានអារម្មណ៍ពិបាកដកដង្ហើមដោយគ្មានហេតុផល

ការហាត់ប្រាណច្រើនតែធ្វើឲ្យពិបាកដកដង្ហើមរយៈពេលខ្លី។ បើសិនជាអ្នកស្ថិតក្នុងស្ថានភាពដែលពិបាកដកដង្ហើមរយៈពេលយូរ ឬពិបាកដកដង្ហើមខ្លាំងដោយមិនដឹងមូលហេតុ នោះវាអាចជាបញ្ហាហើយ។ ការពីបាកដកដង្ហើមិនមែនជាជំងឺទេ តែវាជាអាការៈរបស់ជំងឺណាមួយ។ ខណៈពេលដែលវាគួរតែជារឿងដែលត្រូវការពេទ្យវាយតម្លៃ តែជំងឺដែលអាចនាំឲ្យពិបាកដកដង្ហើមភ្លាមៗ និងត្រូវព្យាបាលបន្ទាន់នោះមានដូចជា៖

 • ខ្សោយបេះដូង
 • សម្ពាធឈាមចុះទាប
 • ជំងឺរលាកសួត
 • ជំងឺមានកំណកឈាមចូលក្នុងសួត
 • ពុលកាបូនឌីអុកស៊ីត
 • ស្រ្តេស ឬថប់អារម្មណ៍

អ្នកក៏ប្រហែលជាធ្លាប់មានអាការៈពិដកដង្ហើមភ្លាមៗហើយបើសិនជាមានដុំអាហារ ឬអ្វីមួយស្ទះក្នុងផ្លូវដង្ហើម។ ការមានរបួសដែលគ្រោះថ្នាក់ដល់សួត ឬធ្វើឲ្យបាត់បង់ឈាមច្រើនក៏នឹងពិបាកដកដង្ហើមដែរ។ យ៉ាងណាមិញ មូលហេតុដែលនាំឲ្យពិបាកដកដង្ហើមជាលក្ខណៈរ៉ាំរ៉ៃអាចមានដូចជា៖

 • ជំងឺស្ទះសួតរ៉ាំរ៉ៃ
 • ជំងឺរលាកសាច់សួត
 • រាងកាយមិនអំណោយផងលល្អ
 • ធាត់ជ្រុល
 • ជំងឺបេះដូង៕
ទំនាក់ទំនងផ្សាយពាណិជ្ជកម្មសូមទូរស័ព្ទមកលេខ 011688855
អត្ថបទទាក់ទង