មនុស្សជាច្រើនប្រហែលជាយល់ថា ការប្រើប្រាស់បារីអេឡិចត្រូនិចទំនងជាអាចជួយឲ្យការជក់បារីរបស់ពួកគេកាន់តែមានសុខភាពល្អជាងមុន។ ប៉ុន្តែមុនពេលអ្នកគិតបែបនេះ ចូរស្វែងយល់អ្វីដែលបារីនេះផ្តល់ឲ្យដូចខាងក្រោម៖

  • ជម្រុញដល់ការប្រើប្រាស់បារីកាន់តែច្រើន ទាំងអ្នកធ្លាប់ជក់ពីមុន ឬអ្នកដែលមិនដែលជក់តែម្តង
  • ធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ស្រ្តីមានផ្ទៃពោះ និងកូនក្នុងផ្ទៃ
  • ធ្វើឲ្យពុលជាតិនីកូទីនដែលចេញពីក្នុងពោះ ស្រូបចូលក្នុងសួត ឬការបឺតស្រូបរបស់ទឹកនីកូទីនក្នុងបារីអេឡិចត្រូនិចនោះ
  • វាធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់អ្នកជុំវិញខ្លួនដែរ៕
ទំនាក់ទំនងផ្សាយពាណិជ្ជកម្មសូមទូរស័ព្ទមកលេខ 011688855
អត្ថបទទាក់ទង