ការដែលមានការដួលខុសទំនងនៅកែងជើង វាអាចបង្កជាការឈឺចាប់បាន ជាពិសេសបើសិនជាសន្លាក់កែងជើងនោះគ្រិចហើយ ប៉ុន្តែធ្វើម៉េចដឹងថាវាមានបញ្ហាគ្រិចពិតប្រាកដទៅ។ ខាងក្រោមនេះ ខ្ញុំសូមបង្ហាញអាការៈខ្លះដែលអាចបញ្ជាក់ថា វាជាការគ្រិចកែងជើងហើយ៖

1ឈឺចាប់ និងហើម
2មានស្នាមជាំ
3តឹងឈឺពេលប៉ះពាល់
4មិនមានអារម្មណ៍ថាកែងជើងនៅហ្នឹងខណៈពេលកំពុងដើរ ឬឈរ៕

ទំនាក់ទំនងផ្សាយពាណិជ្ជកម្មសូមទូរស័ព្ទមកលេខ 011688855
អត្ថបទទាក់ទង