ខាងក្រោមនេះ យើងខ្ញុំនឹងបង្ហាញអ្នកពីវិធីក្នុងការមើលដឹងថា អ្នកកំពុងតែដើរផ្លូវស្នេហាត្រូវ ឬខុស។ តើមានអ្វីខ្លះទៅ?

1.    នៅពេលដែលអ្នកមានអារម្មណ៍ថា នៅចំពោះមុខគេ អ្នកមិនអាចធ្វើជាខ្លួនអ្នកបានសោះ ដោយតែងតែពាក់មុខក្លែងក្លាយជានិច្ច ដើម្បីធ្វើឲ្យគេសប្បាយចិត្ត។ បើអ្នកមានអារម្មណ៍បែបនេះ អ្នកគួរតែដើរចេញបានហើយ។

2.    នៅពេលដែលគេតែងតែបន្ទោសអ្នក ដោយធ្វើឲ្យអ្នកចាប់ផ្តើមគ្មានជំនឿចិត្តចំពោះខ្លួន អ្នកគួរតែដឹងហើយថា បុរសម្នាក់នេះមិនស័ក្តិសមចំពោះអ្នកឡើយ។

3.    នៅពេលដែលស្នេហាអ្នកពោរពេញទៅដោយពាក្យកុហក មានន័យថាស្ថិតក្នុងពិភពកុហក នោះអ្នករឹតតែដឹងច្បាស់ថា ស្នេហាមួយនេះមិនអាចបន្តបានទៀតទេ។

4.    ស្នេហាដែលធ្វើឲ្យអ្នកមានអារម្មណ៍ថានឿយហត់ខ្លាំង ដោយមិនអាចទទួលបានភាពសប្បាយរីករាយ ដោយកើតទុក្ខច្រើនជាងសុភមង្គល នោះអ្នកគួរតែទម្លាក់ចុះ ទើបខ្លួនអ្នកស្រាលបាន។

5.    នៅពេលដែលបុរសម្នាក់មិនមានចិត្តអំណត់ស្តាប់អ្នក នោះមានន័យថា អ្នកមិនស័ក្តិសមនៅជាមួយគេទៀតទេ ព្រោះអាចធ្វើឲ្យអារម្មណ៍អ្នកកាន់តែស្មុគស្មាញជាងនេះបាន។

6.    បើគេតែងទុកខ្លួនគេសំខាន់ ក្នុងនាមជាមនុស្សស្រីមិនគួរបន្តទ្រាំឡើយ ព្រោះទោះបីជានៅជាមួយគ្នាទៀត ក៏គ្មានន័យដែរ ព្រោះអ្នកមិនមែនជាមនុស្សសំខាន់ក្នុងចិត្តគេ។

7.    ចុងក្រោយ បើអ្នកមើលមិនឃើញអនាគតអ្នក និងគេទេ អ្នកគួរតែដើរចេញមែនទែនហើយ ព្រោះបើនៅក៏មិនមានប្រយោជន៍អ្វីដែរ ខាតតែពេលឥតប្រយោជន៍តែប៉ុណ្ណោះ៕