ខាងក្រោមនេះ យើងខ្ញុំនឹងបង្ហាញអ្នកពីទ្រព្យដែលឆ្នាំទាំងឡាយខាងលើ អាចទទួលបានក្នុងខែនេះពេញមួយខែ។ តើមានអ្វីខ្លះទៅ?

ឆ្នាំរកា 

ក្នុងខែនេះ ជាខែដែលឆ្នាំរកាអាចចំណេញបានប្រាក់ច្រើនចូលមក ហើយក៏ជាខែដែលកម្រមានដែរ។ ដូចនេះ អ្នកគួរតែក្តាប់ឱកាសមួយនេះឲ្យជាប់ ទើបអ្នកអាចនាំទ្រព្យចូលឃ្លាំងឲ្យណែនបាន។ ជាពិសេស កាបូបលុយអ្នកនឹងមិនតូចឡើយ ដោយរីករាល់ថ្ងៃតែម្តង។

ឆ្នាំកុរ

ក្នុងខែនេះ អ្នកដែលកើតក្នុងឆ្នាំកុរនេះ នឹងអាចទទួលផលពីខែមុនៗ ដោយធ្វើឲ្យគេមានកម្លាំងចិត្តបន្តប្រយុទ្ធទៅមុខ។ ក្នុងការងារ ក៏មិនសូវមានឧបសគ្គច្រើនដែរ ដោយធ្វើឲ្យគេអាចបំពេញការងារបានជោគជ័យ។ ដូចនេះ ទ្រព្យដែលគេអាចទទួលបានក៏មិនទាបដែរ។

ឆ្នាំច

បុគ្គលដែលកើតក្នុងឆ្នាំចនេះ ជាមនុស្សដែលគិតល្អិតល្អន់ ដោយអាចផ្គត់ផ្គង់គ្រួសារបានល្អ។ នៅពេលដែលចូលដល់ខែនេះភ្លាម នឹងមានអ្នកតាមជួយគេច្រើន ដោយធ្វើឲ្យទ្រព្យគេកើនជានិច្ច។ ដូចនេះ អ្នកគួរតែខំប្រឹង ទើបអ្នកអាចទទួលបានផលពីការរកស៊ី និងការងាររបស់អ្នកផងដែរ។

ឆ្នាំរោង

ក្នុងខែនេះ អ្នកនឹងអាចទាក់ទាញបានទ្រព្យច្រើនចូលមក ដោយធ្វើឲ្យអ្នកអាចរស់នៅក្នុងជីវភាពសុខស្រួលបាន។ ជាពិសេស នឹងមានអ្នកជួយនាំទ្រព្យឲ្យអ្នកមិនឈប់ឡើយពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃ។ ដូចនេះ អ្នកអាចចាំទទួលបាន ដោយកាន់មិនអស់ឡើយ។

ឆ្នាំខាល

បុគ្គលដែលកើតក្នុងឆ្នាំខាលនេះ នឹងអាចចាប់ផ្តើមដើរដល់គោលដៅគេហើយ ដោយអាចសម្រេចបានក្នុងខែនេះ។ ជាពិសេស ផលដែលគេអាចទទួលបានមិនតិចទេ ដោយអាចធ្វើឲ្យគេអាចផ្លាស់ប្តូរជីវភាពរស់នៅបាន។

ឆ្នាំថោះ

អ្នកដែលកើតក្នុងឆ្នាំថោះនេះ ជាបុគ្គលដែលមានចិត្តប្រុងប្រយ័ត្នខ្ពស់ ដោយមិនសូវកើតមានកំហុសឡើយ។ ជាហេតុដែលធ្វើឲ្យគេអាចទទួលបានផលខ្ពស់ក្នុងខែនេះ។ ដូចនេះ ជីវភាពដែលជាមហាលសុខស្រួល នឹងឃ្លាតមិនឆ្ងាយពីគេឡើយ។

ឆ្នាំម្សាញ់

ក្នុងខែនេះ មិនថាអ្នកដែលកើតក្នុងឆ្នាំម្សាញ់នេះធ្វើអ្វីទេ សុទ្ធតែងាយទទួលបានជោគជ័យ និងផលជានិច្ច។ ដូចនេះ នៅពេលដែលអ្នកចង់ធ្វើអ្វី ដោយគិតថាអាចចំណេញបានប្រាក់ អ្នកគួរតែបញ្ចេញជាសកម្មភាព ទើបអ្នកអាចទទួលបានផលដែលអ្នកចង់បានលឿន ហើយខ្ពស់ទៀតផង៕

ទំនាក់ទំនងផ្សាយពាណិជ្ជកម្មសូមទូរស័ព្ទមកលេខ 011688855
អត្ថបទទាក់ទង