ខាងក្រោមនេះ យើងខ្ញុំនឹងបង្ហាញអ្នកពីរាសីរបស់ឆ្នាំទាំង១២ក្នុងថ្ងៃនេះ។ តើមានអ្វីខ្លះទៅ?

ឆ្នាំជូត
ថ្ងៃនេះ អ្នកគួរតែគ្រប់គ្រងប្រាក់ឲ្យបានល្អ ព្រោះអាចហូរចេញដោយមិនដឹងខ្លួន។ ពណ៌សំណាង គឺពណ៌ស។ លេខសំណាង គឺលេខ៦។

ឆ្នាំឆ្លូវ
ថ្ងៃនេះ អ្នកគួរតែពង្រឹងទំនាក់ទំនងជាមួយអ្នកដទៃឲ្យបានល្អ ទើបអាចទទួលបានផល។ ពណ៌សំណាង គឺពណ៌ស។ លេខសំណាង គឺលេខ០។

ឆ្នាំខាល
ថ្ងៃនេះ ទេវតាទ្រព្យអាចតាមពីក្រោយអ្នក ដូចនេះ អ្នកគួរតែចៀសកុំទៅមន្ទីរពេទ្យ ឬពិធីបុណ្យសព ព្រោះអាចនាំសំណាងអាក្រក់ដល់អ្នក។ ពណ៌សំណាង គឺពណ៌ផ្ទៃមេឃ។ លេខសំណាង គឺលេខ៣។

ឆ្នាំថោះ
ថ្ងៃនេះ ប្រាក់ដែលអាចចូលឃ្លាំងអ្នកអាចនឹងចូលមកយឺតបន្តិច។ ពណ៌សំណាង គឺពណ៌ស្វាយចាស់។ លេខសំណាង គឺលេខ០។

ឆ្នាំរោង
ថ្ងៃនេះ អ្នកគួរតែចំណាយកម្លាំងទៅលើការនាំចំណូលចូលផ្ទះ។ ពណ៌សំណាង គឺពណ៌ប្រផេះ។ លេខសំណាង គឺលេខ៥។

ឆ្នាំម្សាញ់
ថ្ងៃនេះ រាសីអ្នកខ្ពស់ណាស់ ដោយគ្មានអ្វីអាចមករារាំងបានឡើយ។ ពណ៌សំណាង គឺពណ៌បៃតង។ លេខសំណាង គឺលេខ៦។

ឆ្នាំមមី
ថ្ងៃនេះ អ្នកមិនគួរឲ្យមិត្តភក្តិខ្ចីលុយឡើយ ព្រោះអាចធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់មនោសញ្ចេតនាអ្នកទាំងពីរបាន។ ពណ៌សំណាង គឺពណ៌បៃតង។ លេខសំណាង គឺលេខ៩។

ឆ្នាំមមែ

ថ្ងៃនេះ ចំណូលដែលអ្នកទទួលបានមិនទាបឡើយ។ ពណ៌សំណាង គឺពណ៌ផ្ទៃមេឃចាស់។ លេខសំណាង គឺលេខ០។

ឆ្នាំវក
ថ្ងៃនេះ លាភអ្នកនឹងអាចឡើងខ្ពស់បាន ដូចនេះ អ្នកនឹងអាចរស់នៅដោយសប្បាយចិត្ត។ ពណ៌សំណាង គឺពណ៌បៃតងខ្ចី។ លេខសំណាង គឺលេខ៩។

ឆ្នាំរកា
ថ្ងៃនេះ អ្នកនឹងអាចនាំទ្រព្យចូលផ្ទះ ព្រោះការងារអ្នកដំណើរការល្អ។ ពណ៌សំណាង គឺពណ៌ប្រផេះ។ លេខសំណាង គឺលេខ៣។

ឆ្នាំច
ថ្ងៃនេះ ចំណូលអាចចូលក្នុងឃ្លាំងអ្នកមិនសូវខ្ពស់ឡើយ។ ពណ៌សំណាង គឺពណ៌លឿងខ្ចី។ លេខសំណាង គឺលេខ៦។

ឆ្នាំកុរ
ថ្ងៃនេះ នឹងមានអ្នកជួយអ្នក ដោយធ្វើឲ្យអ្នកអាចទទួលបានប្រាក់យ៉ាងងាយ។ ពណ៌សំណាង គឺពណ៌ផ្ទៃមេឃ។ លេខសំណាង គឺលេខ៧៕