ការឈឺចាប់អំឡុងពេលមានរដូវ គឺជាបញ្ហាទូទៅ និងជាផ្នែកធម្មតានៃវដ្តរដូវរបស់អ្នក។ ស្ត្រីភាគច្រើនជួបប្រទះវានៅពេលខ្លះក្នុងជីវិតរបស់ពួកគេ។

ជាទូទៅ វាមានអារម្មណ៍ថាជាការឈឺចាប់សាច់ដុំ និងឈឺចាប់នៅក្នុងពោះ ដែលអាចរាលដាលទៅខាងផ្នែកក្រោយ និងភ្លៅរបស់អ្នក។

ការឈឺចាប់ ជួនកាលឈឺចាប់យ៉ាងខ្លាំង ខណៈពេលផ្សេងៗទៀត វាអាចតិចតួច ប៉ុន្តែវាកាន់តែថេរ។
វាក៏អាចប្រែប្រួលជាមួយនឹងរដូវប្រចាំខែផងដែរ។ ការមករដូវខែខ្លះអាចបណ្តាលឲ្យមិនស្រួលឬតិចតួចទេ ខណៈពេលដែលអ្នកផ្សេងទៀតអាចឈឺចាប់ខ្លាំង។

ជួនកាល អ្នកអាចមានការឈឺចាប់ត្រគាកនៅពេលអ្នកមិនមានរដូវ។

ការឈឺចាប់អំឡុងពេលមករដូវ ដែលជាផ្នែកនៃវដ្តរដូវធម្មតារបស់អ្នកនឹងមិនប៉ះពាល់ដល់ការមានកូនរបស់អ្នកទេ។ ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយ ប្រសិនបើមូលហេតុ គឺជាលក្ខខណ្ឌមូលដ្ឋានវាអាចប៉ះពាល់ដល់ការមានកូនរបស់អ្នក។

ឧទាហរណ៍ ជំងឺរលាកស្បូន និងជំងឺរលាកអាងត្រគាក អាចបណ្តាលឲ្យមានស្នាមរបួស និងការបង្កើតជាលិកានៅក្នុងបំពង់ស្បូនរបស់អ្នក ដែលធ្វើឲ្យវាកាន់តែពិបាក ដើម្បីឲ្យមេជីវិតឈ្មោលឈានដល់ និងបង្កកំណើតដល់ពងមេជីវិតញី។

ជំងឺដុំសាច់ស្បូន អាចប៉ះពាល់ដល់ស្បូន ហើយបណ្តាលឲ្យមានការឈឺចាប់ និងហូរឈាមយ៉ាងខ្លាំង ដែលជាហេតុធ្វើឲ្យអ្នកមិនងាយមានកូន៕

ទំនាក់ទំនងផ្សាយពាណិជ្ជកម្មសូមទូរស័ព្ទមកលេខ 011688855
អត្ថបទទាក់ទង