ការខ្វិន គឺជាការបាត់បង់សមត្ថភាព ដើម្បីផ្លាស់ទីរាងកាយខ្លះ ឬទាំងអស់។

វាអាចមានមូលហេតុខុសៗគ្នាជាច្រើន ដែលខ្លះអាចធ្ងន់ធ្ងរ។ អាស្រ័យលើបុព្វហេតុ វាអាចជាបណ្តោះអាសន្ន ឬអចិន្ត្រៃយ៍។

រោគសញ្ញា

រោគសញ្ញាចម្បងនៃការខ្វិន គឺការអសមត្ថភាពក្នុងការផ្លាស់ទីផ្នែកណាមួយនៃរាងកាយរបស់អ្នក ឬមិនអាចផ្លាស់ទីបានទាំងអស់។

វាអាចចាប់ផ្តើមភ្លាម ឬបន្តិចម្តងៗ។ ជួនកាលវាមកហើយទៅវិញ។

ការខ្វិន អាចប៉ះពាល់ដល់ផ្នែកណាមួយនៃរាងកាយរួមទាំង ៖
1. មុខ
2. ដៃ
3. មួយចំហៀងនៃរាងកាយ។

ផ្នែកដែលរងផលប៉ះពាល់នៃរាងកាយរបស់អ្នកក៏អាចជា ៖
1. រឹង ដោយមានការកន្ត្រាក់សាច់ដុំម្តងម្កាល
2. ស្ពឹក
3. ឈឺចាប់ ឬតឹងទ្រូង។

ពេលត្រូវទៅជួបគ្រូពេទ្យ
សូមទៅជួបគ្រូពេទ្យ ប្រសិនបើអ្នកមានខ្សោយ ឬសង្ស័យថាអាចនឹងកើតមានបញ្ហានេះ ៖
1. វាបានចាប់ផ្តើមបន្តិចម្តងៗ
2. កំពុងតែយឺតជាងនេះ
3. មកហើយបាត់ទៅវិញ។

គ្រូពេទ្យរបស់អ្នកអាចធ្វើតេស្តខ្លះៗ ដើម្បីដឹងពីមូលហេតុ។ ពួកគេក៏អាចបញ្ជូនអ្នកទៅមន្ទីរពេទ្យជំនាញ ដើម្បីធ្វើតេស្តបន្ថែមទៀត ប្រសិនបើពួកគេមិនប្រាកដថា មានអ្វីដែលបង្កឲ្យមានរោគសញ្ញារបស់អ្នក៕

ទំនាក់ទំនងផ្សាយពាណិជ្ជកម្មសូមទូរស័ព្ទមកលេខ 011688855
អត្ថបទទាក់ទង