តើអ្នកធ្លាប់ឆ្ងល់ទេថា ហេតុអ្វីបានជាពេលខ្លះ អ្នកមានអារម្មណ៍ឆ្អែតជាងរាល់ដង ទោះបីជាអ្នកមិនបានញ៉ាំអ្វីច្រើនក៏ដោយ? ខាងក្រោមនេះខ្ញុំសូមបង្ហាញនូវកត្តាជាច្រើនដែលប៉ះពាល់ដល់ភាពឆ្អែតរបស់ក្រពះ៖

1ភាពញឹកញាប់ដែលអ្នកបានញ៉ាំអាហារ
2ចំនួនអាហារដែលអ្នកបានញ៉ាំ
3ប្រភេទអាហារដែលអ្នក៉ាំដូចជា អាហារមានជាតិសរសៃខ្ពស់ អាចជួយឲ្យអ្នកឆ្អែតលឿន និងយូរជាងមុន
4ការបញ្ជូនសញ្ញារបស់ខួរក្បាលទៅរាងកាយថា អ្នកបានញ៉ាំគ្រប់គ្រាន់ហើយ៕

ទំនាក់ទំនងផ្សាយពាណិជ្ជកម្មសូមទូរស័ព្ទមកលេខ 011688855
អត្ថបទទាក់ទង