ការលេបថ្នាំច្រើនហើយមានប្រតិកម្មអវិជ្ជមានចំពោះថ្នាំទាំងនោះ អាចបង្កជាផលវិបាកដ៏គ្រោះថ្នាក់ជាច្រើនដល់អ្នកប្រើបាន។ ប៉ុន្តែមានរឿងច្រើនណាស់ដែលអ្នកអាចធ្វើបានដើម្បីបន្ថយការប្រឈមមុខមួយនេះ។ ខាងក្រោមនេះគឺជាដំបូន្មានខ្លះៗដែលអ្នកអាចធ្វើបាន៖

  • ចូរប្រើតែថ្នាំដែលមានការណែនាំពីគ្រូពេទ្យប៉ុណ្ណោះ
  • ចូរបង្កើតជាតារាងថ្នាំទាំងអស់ដែលអ្នកប្រើ និងដាក់វាតាមខ្លួនដើម្បីឲ្យគ្រូពេទ្យបានដឹងផង។ ចូរបញ្ចូលទាំងកម្រិតនៃការប្រើប្រាស់របស់ថ្នាំនីមួយៗផង
  • ចូរសិក្សាអំពីរបៀបដែលថ្នាំអាចមានប្រតិកម្មជាមួយគ្នា និងជាមួយអាហារដែលអ្នកញ៉ាំផង
  • ចូរយកថ្នាំទាំងអស់ដែលអ្នកប្រើប្រាស់ទៅឲ្យពេទ្យពិនិត្យផងដើម្បីរកមើលថា បញ្ហាអ្វីដែលធ្ងន់ធ្ងរកើតឡើង ឬមានប្រតិកម្មអ្វីដែលខ្លាំងក្លានោះ៕
ទំនាក់ទំនងផ្សាយពាណិជ្ជកម្មសូមទូរស័ព្ទមកលេខ 011688855
អត្ថបទទាក់ទង