ចម្រៀងមានឥទ្ធិពលដ៏ខ្លាំងមួយចំពោះអារម្មណ៍មនុស្ស ហើយវាអាចមានប្រយោជន៍សម្រាប់ក្មេងដែលមានអារម្មណ៍តក់ស្លុត ឬពិបាកផ្ចង់អារម្មណ៍ដែរ។ ខាងក្រោមនេះគឺជាការណែនាំខ្លះៗអំពីការប្រើប្រាស់ចម្រៀងដើម្បីជួយដល់អារម្មណ៍ក្មេងៗ៖

  • ប្រើប្រាស់ចម្រៀងដើម្បីជួយក្មេងចេះផ្តោតអារម្មណ៍ និងចងចាំថាពេលណាគេកំពុងតែរៀន
  • ប្រើប្រាស់ចម្រៀងខុសៗគ្នាសម្រាប់រឿងខុសៗគ្នាដូចជា សម្រាប់រៀនសូត្រ ញ៉ាំអាហារ និងគេង។ ចម្រៀងដែលស្រទន់ៗអាចជួយគ្រប់គ្រងអារម្មណ៍ និងពង្រឹងដល់អកប្បកិរិយាក្នុងសង្គមបានទៀត
  • ប្រើប្រាស់ចម្រៀងបន្ធូរអារម្មណ៍ដើម្បីសម្រួលដល់ភាពថប់អារម្មណ៍របស់ក្មេង។ ចូរប្រើប្រាស់ ចង្វាក់តន្ត្រីដូចៗគ្នាដើម្បីជួយឲ្យកូនគេងលក់៕
ទំនាក់ទំនងផ្សាយពាណិជ្ជកម្មសូមទូរស័ព្ទមកលេខ 011688855
អត្ថបទទាក់ទង