អ្នកដែលកំពុងតែត្រូវបានព្យាបាលជំងឺមហារីក ច្រើនតែជួបបញ្ហាប្រព័ន្ធភាពស៊ាំចុះខ្សោយ ដែលជាហេតុធ្វើឲ្យពួកគេងាយនឹងមានការបង្ករោគណាស់។ ហេតុដូច្នេះហើយ ការដែលញ៉ាំអាហារប្រកបដោយសុវត្ថិភាពគឺជារឿងសំខាន់សម្រាប់ពួកគេ។ 

  • នៅពេលអ្នករៀបចំអាហារញ៉ាំ ចូរឧស្សាហ៍លាងសម្អាតដៃ និងធ្វើយ៉ាងណាឲ្យផ្ទះបាយស្អាតជានិច្ចផង
  • ចូរទុកដាក់សាច់ឆៅ និងសាច់បក្សីនៅដាច់ឆ្ងាយពីអាហារដែលឆ្អិតរួច
  • ចូរប្រាកដថា អាហារទាំងអស់ត្រូវបានឆ្អឹងល្អរួចអស់ហើយ៕