បើសិនជាអ្នក ឬដៃគូភ្ញាក់ពីកគេងដោយសារតែអស់កម្លាំង អ្នកប្រហែលជាត្រូវការផ្លាស់ប្តូររឿងមួយចំនួនតូចដើម្បីជម្រុញដល់បរិយាកាសគេង និងទម្លាប់គេងអ្នកហើយ។ យ៉ាងណាមិញដើម្បីអាចធ្វើបាន ខ្ញុំសូមណែនាំនូវវិធីខ្លះៗដូចខាងក្រោមនេះ៖

  • បើសិនជាអ្នកស្រមុក ចូរគេងចំហៀង។ បើសិនជាវាមិនអាចជួយបានទេ ចូរពិគ្រោះជាមួយគ្រូពេទ្យ និងពិភាក្សាគ្នាទៅលើជំងឺនានាដូចជា ការគេងបាត់ដង្ហើមជាដើម
  • ចូរទិញពុកថ្មីមួយដែលអាចជួយការពារកុំឲ្យគេងទៅថ្នក់កណ្តាល។ 
  • ចូររៀបចំបន្ទប់គេងឲ្យមានសណ្តាប់ធ្នាប់ល្អ។ អ្នកគួរតែចំណាយពេលពីរបីនាទីដើម្បីរៀបចំបន្ទប់គេងសិនមុននឹងគេង។
  • មិនត្រូវធ្វើការ ចុចកុំព្យូទ័រ ឬទូរស័ព្ទនៅក្នុងបន្ទប់គេងឡើង
ទំនាក់ទំនងផ្សាយពាណិជ្ជកម្មសូមទូរស័ព្ទមកលេខ 011688855
អត្ថបទទាក់ទង