មានមនុស្សភាគតិចបំផុតដែលហ៊ាននិយាយពីយល់បល់ ឬគំនិតរបស់ខ្លួនចេញមកក្រៅណាស់ ព្រោះគេខ្លាចពេលដែលនិយាយចេញមកវាអាចប៉ះពាល់ដល់អារម្មណ៍អ្នកដទៃ។ ដូចនេះតើមនុស្សដែលមានប្រភេទឈាមណាហ៊ាននិយាយពីគំនិតរបស់ខ្លួនចេញមកក្រៅនោះ?

ប្រភេទO

នៅពេលដែលពួកគេមានគំនិតខុសពីអ្នកដទៃ គេនឹងមិននៅស្ងៀមឡើយ គេនឹងនិយាយចេញមកឲ្យអស់ ទោះបីយោបល់នោះមិនល្អក៏គេនៅតែនិយាយចេញមកដែរ មិនខ្វល់ថាអ្នកដែលនិយាយជាមួយគេមានឋានៈខ្ពស់យ៉ាងណាក៏ដោយក៏គេហ៊ាននិយាយដូចគ្នា។

ប្រភេទB

គេមិនខ្វល់ពីការគិតរបស់អ្នកដទៃឡើយ គឺគេតែងតែនិយាយចេញនូវគំនិតយល់បល់របស់ខ្លួនជានិច្ច ប៉ុន្តែប្រសិនជានៅចំពោះមុខមនុស្សជាច្រើន គេនឹងមិនសូវបញ្ចេញយល់បល់ឡើយ។

ប្រភេទAB

អ្នកដែលមានឈាមប្រភេទនេះតែងតែត្រិះរិះពិចារណាមុនពេលដែលនិយាយអ្វីចេញមក ព្រោះគេខ្លាចប៉ះពាល់ដល់អារម្មណ៍ និងទំនាក់ទំនងរវាងគេ និងអ្នកដទៃ។

ប្រភេទA

គឺជាមនុស្សដែលមានភាពល្អិតល្អន់ និងម៉ត់ចត់ ទោះបីជាគេមានគំនិតយល់បល់ច្រើនយ៉ាងណាក៏ដោយ ក៏គេមិនសូវហ៊ាននិយាយចេញមកដែរ ព្រោះគេខ្លាចអ្នកដទៃជំទាស់នូវគំនិតទាំងនោះ៕

ទំនាក់ទំនងផ្សាយពាណិជ្ជកម្មសូមទូរស័ព្ទមកលេខ 011688855
អត្ថបទទាក់ទង