ការឈឺនៅកែងជើងអាចធ្វើឲ្យសកម្មភាពប្រចាំថ្ងៃកាន់តែមានភាពពិបាក និងឈឺចាប់ខ្លាំង។ យ៉ាងណាមិញ ខ្ញុំសូមណែនាំគន្លឹះបង្ការមួយចំនួនដូចខាងក្រោម៖

  • ចូរប្រាកដថា ស្បែកជើងអ្នកពាក់ត្រូវជើងល្អ។ ចូរជ្រើសរើសស្បែកជើងដែលទន់ ដែលអាចស្រួលក្នុងការទ្រទ្រង់កែងជើងល្អ
  • ចូរចោលស្បែកជើងដែលនោះចោល លើករណីមានការរហែកកែងស្បែកជើងនោះខ្លាំង
  • ចូរពាក់ស្បែកជើងដែលត្រូវបានបង្កើតឡើងសម្រាប់សកម្មភាពរបស់អ្នកផ្ទាល់
  • មុនពេលហាត់ប្រាណ ចូរធ្វើការពុតពែនខ្លួន និងកម្តៅសាច់ដុំសិន
  • ចូរសម្រាកឲ្យបានច្រើន និងញ៉ាំអាហារមានជីវជាតិ ព្រមទាំងសម្រកទម្ងន់ខ្លះបើសិនជាធាត់៕
ទំនាក់ទំនងផ្សាយពាណិជ្ជកម្មសូមទូរស័ព្ទមកលេខ 011688855
អត្ថបទទាក់ទង