ភាពគ្មានកូន គឺនៅពេលដែលស្វាមីភរិយាមិនអាចមានផ្ទៃពោះបាន (មានគភ៌) ទោះបីជាមានការរួមភេទដោយមិនបានការពារជាទៀងទាត់ក៏ដោយ។

ប្រហែល ១ គូ ក្នុងចំណោម ៧ គូ អាចមានការលំបាកក្នុងការមានគភ៌។ នេះគឺប្រហែល ៣,៥ លាននាក់នៅចក្រភពអង់គ្លេស។

ប្រហែល ៨៤ ភាគរយនៃគូស្វាមីភរិយានឹងមានផ្ទៃពោះដោយធម្មជាតិក្នុងរយៈពេលមួយឆ្នាំប្រសិនបើពួកគេមានការរួមភេទជាទៀងទាត់ (រៀងរាល់ ២ ឬ ៣ ថ្ងៃម្តង) ។

ចំពោះគូស្វាមីភរិយាដែលបានព្យាយាមមានផ្ទៃពោះច្រើនជាង ៣ ឆ្នាំដោយមិនជោគជ័យ នោះលទ្ធភាពនៃការមានផ្ទៃពោះតាមធម្មជាតិនៅឆ្នាំក្រោយ គឺមានតែ ២៥ ភាគរយ ឬតិចជាងនេះ។

ទទួលបានជំនួយ

ស្ត្រីខ្លះមានផ្ទៃពោះឆាប់រហ័ស ប៉ុន្តែសម្រាប់អ្នកដទៃវាអាចប្រើបានយូរ។ វាជាគំនិតល្អក្នុងការជួបគ្រូពេទ្យ ប្រសិនបើអ្នកមិនមានគភ៌ បន្ទាប់ពីរយៈពេលមួយឆ្នាំនៃការព្យាយាម។

ស្ត្រីដែលមានអាយុចាប់ពី ៣៦ ឆ្នាំឡើងទៅ ហើយនិងអ្នកដែលដឹងរួចមកហើយថាពួកគេអាចមានបញ្ហានៃការមានកូនគួរតែទៅជួបគ្រូពេទ្យរបស់ពួកគេឲ្យបានឆាប់។

ពួកគេអាចពិនិត្យរកមូលហេតុទូទៅនៃបញ្ហានេះ ហើយទទួលការណែនាំការព្យាបាលដែលអាចជួយពួកគេបាន។

ការគ្មានកូន មានពីរប្រភេទ ៖

1. ការគ្មានកូនទី ១ គឺអ្នកមិនដែលមានកូនពីមុនមានការពិបាកក្នុងការមានគភ៌

2. ការគ្មានកូនទី ២ គឺអ្នកដែលធ្លាប់មានផ្ទៃពោះម្តង ឬច្រើនជាងនេះកាលពីមុន ប៉ុន្តែកំពុងមានការលំបាកក្នុងការមានផ្ទៃពោះម្តងទៀត៕

ទំនាក់ទំនងផ្សាយពាណិជ្ជកម្មសូមទូរស័ព្ទមកលេខ 011688855
អត្ថបទទាក់ទង