ខាងក្រោមនេះ យើងខ្ញុំនឹងបង្ហាញអ្នកពីរាសីរបស់ឆ្នាំទាំង១២ក្នុងថ្ងៃនេះ។ តើមានអ្វីខ្លះទៅ?

ឆ្នាំជូត
ថ្ងៃនេះ អ្នកគួរតែសម្របខ្លួនតាមកាលៈទេសៈ ទើបធ្វើឲ្យលាភអ្នកមិនសូវប្រែប្រួល។ ពណ៌សំណាង គឺពណ៌ប្រផេះ។ លេខសំណាង គឺលេខ៣។

ឆ្នាំឆ្លូវ
ថ្ងៃនេះ អ្នកអាចធ្វើការបណ្តាក់ទុកក្នុងរយៈពេលខ្លី ព្រោះអាចទទួលបានផលលឿន។ ពណ៌សំណាង គឺពណ៌ផ្ទៃមេឃ។ លេខសំណាង គឺលេខ៦។

ឆ្នាំខាល
ថ្ងៃនេះ អ្នកគួរតែសម្រាកឲ្យបានច្រើន ដើម្បីបំពេញការងារបានល្អ។ ពណ៌សំណាង គឺពណ៌ផ្ទៃមេឃ។ លេខសំណាង គឺលេខ៤។

ឆ្នាំថោះ
ថ្ងៃនេះ ផ្កាយសំណាងអាចរះខ្ពស់ជិតអ្នក ដោយធ្វើឲ្យអ្នកអាចទទួលបានទ្រព្យច្រើន។ ពណ៌សំណាង គឺពណ៌លឿង។ លេខសំណាង គឺលេខ៤។

ឆ្នាំរោង
ថ្ងៃនេះ អ្នកគួរតែប្រយ័ត្នពីទ្រព្យរបស់អ្នក ព្រោះវាអាចចេញក្រៅគ្រប់ពេល។ ពណ៌សំណាង គឺពណ៌ក្រហម។ លេខសំណាង គឺលេខ៧។

ឆ្នាំម្សាញ់
ថ្ងៃនេះ មានតែការសម្រាកទេ ទើបមិនធ្វើឲ្យការងារអ្នកជួបនឹងបញ្ហាច្រើន។ ពណ៌សំណាង គឺពណ៌បៃតង។ លេខសំណាង គឺលេខ៦។

ឆ្នាំមមី
ថ្ងៃនេះ ផែនការរបស់អ្នក នឹងអាចនាំអ្នកទៅជួបនឹងទ្រព្យធំ។ ពណ៌សំណាង គឺពណ៌បៃតង។ លេខសំណាង គឺលេខ០។

ឆ្នាំមមែ
ថ្ងៃនេះ អ្នកមិនគួរទៅខ្វាយខ្វល់នឹងរឿងអ្នកដទៃឡើយ ទើបមិនប៉ះពាល់ដល់អ្នក។ ពណ៌សំណាង គឺពណ៌ក្រហមចាស់។ លេខសំណាង គឺលេខ៥។

ឆ្នាំវក
ថ្ងៃនេះ ទេវតាទ្រព្យនឹងបើកផ្លូវធំដល់អ្នក ដូចនេះ អ្នកគួរតែក្តាប់ឲ្យជាប់។ ពណ៌សំណាង គឺពណ៌បៃតង។ លេខសំណាង គឺលេខ៥។

ឆ្នាំរការ
ថ្ងៃនេះ លាភអ្នកមិនសូវល្អឡើយ ដូចនេះ អ្នកគួរតែប្រយ័ត្ន។ ពណ៌សំណាង គឺពណ៌បៃតង។ លេខសំណាង គឺលេខ០។

ឆ្នាំច
ថ្ងៃនេះ អ្នកនឹងមានអ្នកជួយច្រើន ដោយធ្វើឲ្យអ្នកទទួលបានផលក្រាស់ចូលមក។ ពណ៌សំណាង គឺពណ៌លឿង។ លេខសំណាង គឺលេខ៦។

ឆ្នាំកុរ
ថ្ងៃនេះ រាសីអ្នកមិនល្អឡើយ ដូចនេះ អ្នកគួរតែប្រយ័ត្នគ្រប់រឿង។ ពណ៌សំណាង គឺពណ៌ក្រហម។ លេខសំណាង គឺលេខ៤៕

ទំនាក់ទំនងផ្សាយពាណិជ្ជកម្មសូមទូរស័ព្ទមកលេខ 011688855
អត្ថបទទាក់ទង