អ្នកដែលមានជំងឺក្រិនថ្លើមអាចមានរោគសញ្ញាតិចតួច ឬគ្មាន។ រោគសញ្ញាមួយចំនួនអាចមិនមានលក្ខណៈជាក់លាក់ និងមិនបង្ហាញថាថ្លើម គឺជាមូលហេតុនៃបញ្ហាទាំងនោះឡើយ។

រោគសញ្ញាទូទៅនៃជំងឺក្រិនថ្លើមរួមមាន ៖

1. ការលឿងនៃស្បែក (ខាន់លឿង) ដោយសារតែការកើនឡើងនៃ bilirubin នៅក្នុងឈាម
2. អស់កម្លាំង
3. ខ្សោយ
4. ការបាត់បង់ចំណង់អាហារ
5. រមាស់
6. ងាយមានស្នាមជាំ ពីព្រោះការថយចុះការផលិតកត្តាឈាមកកដោយថ្លើម។

អ្នកដែលមានជំងឺក្រិនថ្លើម ក៏មានរោគសញ្ញា និងរោគសញ្ញាពីផលវិបាកនៃជំងឺនេះផងដែរ៕

ទំនាក់ទំនងផ្សាយពាណិជ្ជកម្មសូមទូរស័ព្ទមកលេខ 011688855
អត្ថបទទាក់ទង