ការព្យាបាលដោយអុកស៊ីសែនផ្តល់នូវអុកស៊ីសែនបន្ថែមបើសិនជាអ្នកមានបញ្ហាសុខភាពដែលនាំឲ្យមិនអាចទទួលបានអុកស៊ីសែនគ្រប់គ្រាន់។ ខាងក្រោមនេះគឺជាអត្ថប្រយោជន៍ធំៗនៃការព្យាបាលដោយអុកស៊ីសែន៖

  • ពង្រឹងដល់ការពិបាកដកដង្ហើម
  • ពង្រឹងដល់ការគេងបើសិនជាអ្នកមានបញ្ហានៃការដកដង្ហើមក្នុងពេលគេង
  • ពង្រឹដល់គុណភាពនៃជីវិត និងភាពមានជីវិតសម្រាប់អ្នកជំងឺស្ទះសួតរ៉ាំរ៉ៃ (COPD)៕
ទំនាក់ទំនងផ្សាយពាណិជ្ជកម្មសូមទូរស័ព្ទមកលេខ 011688855
អត្ថបទទាក់ទង