ខាងក្រោមនេះ យើងខ្ញុំនឹងបង្ហាញអ្នកពីរបៀបក្នុងការធ្វើឲ្យមុខរបរអ្នករីកចម្រើន ដោយមិនចាំបាច់ចំណាយប្រាក់ច្រើនឡើយ។ តើមានអ្វីខ្លះទៅ?

1.    មុខរបរមួយអាចរីកចម្រើនឬទេ គឺស្ថិតលើមាត់អ្នក។ បើអ្នកជាបុគ្គលដែលចេះគោរពអ្នកដទៃ ដោយតែងតែនិយាយថាអរគុណចំពោះអតិថិជនទោះទិញ ឬមិនទិញ នោះកេរិ៍្តឈ្មោះអ្នកនឹងល្បី។ ដូចនេះ នឹងមានមនុស្សច្រើនមកហាងអ្នកទិញជាមិនខានឡើយ។

2.    អ្នកគួរតែរៀបចំមុខរបរអ្នកឲ្យមានរបៀប មិនថាទំនិញក្នុងហាង ឬរបស់អ្វីផ្សេងទេ។ នៅពេលដែលអតិថិជនចូលមក ឃើញហាងអ្នកមានរបៀបរៀបរយ នឹងអាចទាក់ទាញអារម្មណ៍ពួកគេជាខ្លាំង។ ដូចនេះ ទំនិញអ្នកនឹងអាចលក់ដាច់ជាមិនខានឡើយ។

3.    ទំនាក់ទំនងល្អជាមួយអ្នកដទៃជាកត្តាសំខាន់ក្នុងការធ្វើឲ្យមុខរបរអ្នកអាចជោគជ័យ។ នៅពេលដែលអ្នកអាចរក្សាទំនាក់ទំនងល្អជាមួយមនុស្សច្រើន នោះអ្នកនឹងអាចមានម៉ូយច្រើន ដោយធ្វើឲ្យអ្នកអាចទទួលបានផលចំណេញខ្ពស់រាល់ថ្ងៃ។

4.    ចុងក្រោយ អ្នកគួរតែធ្វើជាហាងដែលលក់ទំនិញគុណភាពខ្ពស់ ដោយមិនគួរគិតតែប្រយោជន៍អ្នក ហើយលក់ទំនិញអន់នោះទេ ព្រោះអាចធ្វើឲ្យអ្នកបាត់បង់ទំនុកចិត្តពីអតិថិជនបាន។ ដូចនេះយូរទៅមុខរបរអ្នកនឹងមិនអាចដើរទៅមុខបានឡើយ៕

ទំនាក់ទំនងផ្សាយពាណិជ្ជកម្មសូមទូរស័ព្ទមកលេខ 011688855
អត្ថបទទាក់ទង