មនុស្សគ្រប់គ្នាមានការខឹង ប៉ុន្តែមិនមែនមនុស្សគ្រប់គ្នាដឹងអំពីការបង្ហាញកំហឹងក្នុងរបៀបដែលផ្តល់សុខភាពឡើយ។ បើសិនជាអ្នកមិនទាន់ដឹងទេ យកល្អគួរតែព្យាយាមធ្វើដូចខាងក្រោមនេះ៖

  • ចូរចៀសវាងប្រតិកម្មហិង្សា។ វាពិតជាមិនអីឡើយក្នុងការបង្ហាញភាពខឹងរបស់អ្នក ប៉ុន្តែចូរធ្វើវាដោយភាពស្ងប់អារម្មណ៍វិញ
  • ចូរប្រើប្រាស់កំហឹងក្នុងមធ្យោបាយវិជ្ជមាន និងកែលម្អឲ្យបានច្រើនវិញ
  • ចូរប្រុងប្រយ័ត្ននៅពេលកាត់បន្ថយការខឹង។ ចូរចៀសវាងការបង្កកំហឹងលើខ្លួនឯង
  • ចូរធ្វើការរំងាប់អារម្មណ៍ គ្រប់គ្រងអារម្មណ៍ និងអនុញ្ញាតិឲ្យការខឹងរបស់អ្នកស្រាកស្រាន្តទៅវិញមុនពេលរកឃើញបញ្ហាអ្វីមួយ៕
ទំនាក់ទំនងផ្សាយពាណិជ្ជកម្មសូមទូរស័ព្ទមកលេខ 011688855
អត្ថបទទាក់ទង