ខាងក្រោមនេះ យើងខ្ញុំនឹងបង្ហាញអ្នកពីកំហុស៣ដែលអ្នកមិនគួរប្រព្រឹត្តក្រោយពេលដែលទឹកភ្លោះបែក។ តើមានអ្វីខ្លះទៅ?

1.    អ្នកមិនគួរទុកទឹកភ្លោះបែក ជាការនោមនោះទេ ដោយអ្នកគួរតែបែងចែកឲ្យបានច្បាស់លាស់ ទើបមិនមានគ្រោះថ្នាក់។ ជាធម្មតា នៅពេលដែលទឹកភ្លោះបែក វាអាចហូរដូចជាទឹកចេញពីរាងកាយកូនក្នុងផ្ទៃរហូតដល់ក្រៅ ដោយអាចហូរតិច ប៉ុន្តែមិនឈប់ទេ។ ម្យ៉ាងទៀត អ្នកក៏អាចហិតក្លិនក៏បានដែរ ដោយទឹកនោមអាចមានក្លិនធ្ងន់ជាងទឹកភ្លោះ ហើយទឹកភ្លោះក៏អាចមានក្លិនរាងស្រាល និងប្រហើរផងដែរ។

2.    នៅពេលដែលទឹកភ្លោះបែក អ្នកមិនគួរឈរទេ ព្រោះអាចធ្វើឲ្យទឹកភ្លោះហូរលឿន ហើយចេញអស់ ដោយធ្វើឲ្យកូនក្នុងផ្ទៃមានគ្រោះថ្នាក់ខ្លាំងណាស់។ ដូចនេះ អ្នកគួរតែគេងឲ្យត្រង់ ហើយរក្សាចិត្តឲ្យស្ងប់។ ប្រសិនជាទឹកភ្លោះនោះហូរចេញច្រើន អ្នកគួរតែដាក់ខ្នើយកើយក្រោមគូថ ទើបអាចទប់ស្កាត់បាន។ ប៉ុន្តែ អ្នកគួរតែទៅមន្ទីរពេទ្យឲ្យបានលឿន ដើម្បីចៀសវាងពីគ្រោះថ្នាក់នានា។

3.    ទឹកភ្លោះអ្នកអាចនឹងបែកមុនគ្រប់ខែ ដែលអាចធ្វើឲ្យកូនក្នុងផ្ទៃមានគ្រោះថ្នាក់ណាស់ ព្រោះមិនមានទឹកភ្លោះជួយការពារ ដោយអាចធ្វើឲ្យគេខ្វះអុកស៊ីសែនសម្រាប់ដកដង្ហើមបាន។ ដូចនេះ អ្នកគួរតែធ្វើការការពារឲ្យបានល្អ ដើម្បីកុំឲ្យទឹកភ្លោះនោះបែកមុនខែឲ្យសោះ៕