ដើម្បីអបអរសាទរការបើកសម្ពោធដំណើរការ ធនាគារ ប្រៃសណីយ៍កម្ពុជា (Cambodia Post Bank) សាខាផ្សារទំនើបអ៊ីអន២ សែន សុខ ធនាគារ ប្រៃសណីយ៍កម្ពុជា មានកិត្តិយស​នឹងរៀបចំកម្មវិធីប្រកួតគូរគំនូរសម្រាប់កុមារ ក្រោមការឧបត្ថម្ភរបស់ក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រងអាយុជីវិត សុវណ្ណាភូមិ ឡាយហ្វ៍។​ 

ការប្រកួតនេះនឹងស្វែងរកអ្នកឈ្នះចំនួន៣នាក់ 

– អ្នកឈ្នះទី១ទទួលបានរង្វាន់សរុប ១,០០០​ដុល្លារអាមេរិក 

– អ្នកឈ្នះទី២ ទទួលបានរង្វាន់សរុប ៥,០០​ដុល្លារអាមេរិក និង 

– អ្នកឈ្នះទី៣ទទួលបានរង្វាន់សរុប ៣០០​ដុល្លារអាមេរិក​។ 

ចំនួន៥០% នៃរង្វាន់សរុបជាសាច់ប្រាក់សុទ្ធ និង ៥០%ទៀតគឺជាប័ណ្ណតម្លៃសម្រាប់មាតាបិតាប្រើដើម្បីទិញផលិតផលធានារ៉ាប់រងលើគម្រោងការសិក្សាក្នុងការការពារហិរញ្ញវត្ថុសម្រាប់បុត្រធីតារបស់គាត់។  

ដើម្បីចូលរួមកម្មវិធីនេះ មាតាបិតា ឬ អាណាព្យាបាល សូមនាំបុត្រធីតាក្រោមអាយុ ១២ឆ្នាំ របស់ខ្លួនមកចុះឈ្មោះយកក្រដាសគូរគំនូរ ពីបុគ្គលិក ធនាគារ ប្រៃសណីយ៍កម្ពុជា នៅធនាគារ ប្រៃសណីយ៍កម្ពុជា (Cambodia Post Bank) សាខាផ្សារទំនើបអ៊ីអន២ សែន សុខ ចាប់ពីថ្ងៃទី ០១ ខែ កញ្ញា រហូតដល់ ថ្ងៃទី ១៦ ខែ កញ្ញា ឆ្នាំ២០១៨។

សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែមនិងលក្ខខណ្ឌផ្សេងៗ​ 

https://drive.google.com/file/d/1klzIKIy1SDyGG3gjf3aNXlzdptRkzTwL/view

ទំនាក់ទំនងផ្សាយពាណិជ្ជកម្មសូមទូរស័ព្ទមកលេខ 011688855
អត្ថបទទាក់ទង