ខាងក្រោមនេះ យើងខ្ញុំនឹងបង្ហាញអ្នកពីវិធីក្នុងការមើលដឹងថាមនោសញ្ចេតនាអ្នកល្អ ឬមិនល្អ។ តើមានអ្វីខ្លះទៅ?

1.    នៅពេលដែលអ្នកទាំងពីរនៅតែមានពាក្យនិយាយជាមួយគ្នា មិនចេះចប់ដូចពីមុន មានន័យថា មនោសញ្ចេតនាអ្នកនៅមិនទាន់មានបញ្ហាទេ។ ប៉ុន្តែ បើពាក្យសម្តីអ្នកទាំងពីរប្រែជាតិចទៅៗ ដោយមិនសូវមានអ្វីនិយាយជាមួយគ្នា នោះជាសញ្ញាដែលអាចបង្ហាញអ្នកថា គ្រួសារអ្នកកំពុងតែអាចជួបនឹងបញ្ហា។

2.    នៅពេលដែលអ្នករស់នៅជាមួយគ្នាយូរ អ្នកនឹងអាចកើតមានអារម្មណ៍ធុញ ប៉ុន្តែ បើអ្នកទាំងពីរអាចរកវិធីដើម្បីបំបាត់អារម្មណ៍នេះ នោះមនោសញ្ចេតនាអ្នកនឹងប្រសើរជាងនេះ។ ផ្ទុយទៅវិញ បើអ្នកចាប់ផ្តើមមានអារម្មណ៍ថាធុញ ហើយមិនរកវិធីដោះស្រាយ ដោយរងចាំតែផ្លូវបែក នោះគ្រួសារអ្នកនៅមិនអាចរស់នៅជាមួយគ្នាបានយូរទៀតទេ នឹងជួបផ្លូវបំបែកនៅថ្ងៃណាមួយ។

3.    ការសរសើរទាំងឡាយ អាចបង្កើនមនោសញ្ចេតនាអ្នកបាន ប៉ុន្តែបើអ្នកមិនចេះសរសើរគ្នាសោះ ឬឈប់សរសើរគ្នាក្នុងរយៈពេលយូរ វាក៏ជាសញ្ញាដែលបង្ហាញអ្នកថា មនោសញ្ចេតនាអ្នកនឹងអាចកើតមានបញ្ហានៅថ្ងៃខាងមុខ។ ដូចនេះ បើមានមុខសញ្ញា៣ខាងលើកើតឡើង អ្នកគួរតែប្រុងខ្លួនជាមុន ដើម្បីទប់ទល់ និងការពារបានទាន់ពេល៕

ទំនាក់ទំនងផ្សាយពាណិជ្ជកម្មសូមទូរស័ព្ទមកលេខ 011688855
អត្ថបទទាក់ទង