រដូវអាពាហ៍ពិពាហ៍បានមកដល់ហើយ ជាហេតុដែលធ្វើឲ្យមនុស្សមួយចំនួនតែងតែទទួលបានធៀបការជានិច្ច។ ប៉ុន្តែស្ត្រីមានផ្ទៃពោះមិនអាចទៅបានឡើយ។ ហេតុអ្វីបានជាមិនអាចទៅបាន?

នៅពេលដែលអ្នកមានផ្ទៃពោះ អ្នកមិនអាចទៅចូលរួមពិធីមង្គលការដោយសារតែកូនក្រមុំអាចនឹងឆុងជាមួយកូនក្នុងពោះ។ ជាហេតុដែលអាចធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់កូនក្នុងផ្ទៃ។ ម្យ៉ាងទៀតនៅក្នុងពិធីមង្គលការ មានមនុស្សជាច្រើន ដែលអាចធ្វើឲ្យអ្នកងាយឆ្លងរោគផ្សេងៗពីអ្នកទាំងនោះណាស់។ ជាងនេះទៅទៀតក្នុងពិធីមង្គលការនីមួយៗតែងតែមានសម្លេងថ្លង់ជាច្រើន ដូចជាចម្រៀង ឬសម្លេងជល់កែវគ្នាជាដើម ដែលអាចធ្វើឲ្យកូនក្នុងផ្ទៃនៅមិនស្ងប់នោះទេ។ ដូចនេះបើអ្នកអាចចៀសបាន សូមអ្នកកុំទៅចូលរួមឲ្យសោះ ដើម្បីសុខភាពកូនក្នុងផ្ទៃ ព្រមទាំងអ្នកផងដែរ៕

ទំនាក់ទំនងផ្សាយពាណិជ្ជកម្មសូមទូរស័ព្ទមកលេខ 011688855
អត្ថបទទាក់ទង