វាគឺជារឿងសំខាន់ណាស់ក្នុងការបង្កើតនូវទម្លាប់ផ្តល់សុខភាពមុនពេល និងក្នុងពេលមានផ្ទៃពោះ និងរក្សាវាជាប់ទៀតនៅពេលកូនកើតហើយ។ ដូច្នេះយកល្អគួរតែព្យាយាមធ្វើដូចខាងក្រោមនេះ៖

  • បើសិនជាអ្នកហាត់ប្រាណមុនពេលមានផ្ទៃពោះ ចូរពិគ្រោះជាមួយគ្រូពេទ្យអំពីការបន្តទម្លាប់នោះទៀងឬអត់ក្នុងពេលមានផ្ទៃពោះ
  • បើសិនជាអ្នកមិនហាត់ប្រាណមុនពេលមានផ្ទៃពោះទេ ចូរពិគ្រោះជាមួយគ្រូពេទ្យអំពីការដើរហាត់ប្រាណទៀងទាត់ ឬយ៉ាងហោចណាស់ក៏មានការពុតពែនខ្លួនញឹកញាប់ពីការអង្គុយយូរ
  • ចូរត្រឡប់ទៅហាត់ប្រាណវិញក្រោយពីកូនកើតហើយ ឲ្យបានលឿនតាមតែគ្រូពេទ្យអនុញ្ញាតិ
  • ចូរញ៉ាំទឹកឲ្យបានច្រើន និងមានការប្រុងប្រយ័ត្នក្នុងពេលមានអាកាសធាតុក្តៅ
  • ចូរញ៉ាំអាហារឲ្យមានតុល្យភាព អាហារមានជីវជាតិក្នុងពេលមានផ្ទៃពោះ និងក្រោយសម្រាលរួច
  • បើសិនជាអាច ចូរបំបៅដោះកូនដើម្បីទទួលបានប្រយោជន៍ចំពោះសុខភាពដល់ខ្លួនឯង និងរំលាយជាតិខ្លាញ់ក្នុងខ្លួនផង៕