ឪពុកម្តាយតែងតែបារម្ភច្រើនអំពីការថែរក្សាកូនរបស់ខ្លួនឲ្យមានទម្ងន់ផ្តល់សុខភាពល្អ។ ក្រៅពីប្រាកដថា កូនអ្នកកំពុងតែញ៉ាំអាហារផ្តល់សុខភាព ហើយយកល្អគួរតែព្យាយាមធ្វើដូចខាងក្រោមបន្ថែមផង៖

  • ចូរប្រាកដថា កូនគេងបានច្រើន។ យកល្អគួរតែប្រកាន់គោលការណ៍ទម្លាប់ចូលគេងឲ្យបានទៀងពេលជាប់រហូត
  • តមការលេងទូរស័ព្ទកុំឲ្យច្រើនជាង ២ម៉ោងក្នុងមួយថ្ងៃ តែត្រូវឲ្យពួកគេលេងនៅខាងក្រៅ និងមានសកម្មភាពផ្លូវកាយច្រើនវិញ
  • និយាយជាមួយគ្រូពេទ្យអំពីទម្លាប់ផ្តល់សុខភាពដែលអាចឲ្យកូនរស់នៅមានសុខភាពល្អនៅសាលារៀន
  • ផ្តល់ឲ្យកូននូវការលើកទឹកចិត្ត និងការសម្គាល់នូវអាកប្បកិរិយាដែលផ្តល់សុខភាពល្អផង៕
ទំនាក់ទំនងផ្សាយពាណិជ្ជកម្មសូមទូរស័ព្ទមកលេខ 011688855
អត្ថបទទាក់ទង