ការដែលលើករបស់របរធ្ងន់ៗ ឬច្រើនដងអាចដាក់សម្ពាធកាន់តែខ្លាំងដល់ឆ្អឹងកងខ្នង និងធ្វើឲ្យមានការឈឺចាប់ ឬរបួសទៅលើសាច់ដុំខ្នងបាន។ ដូច្នេះដើម្បីការពារកុំឲ្យមានការឈឺចាប់បែបនេះពេលលើករបស់របរធ្ងន់ៗ យកល្អគួរតែព្យាយាមធ្វើដូចខាងក្រោម៖

  • ធ្វើតេស្តសិនថាតើរបស់ដែលលើកនោះធ្ងន់ប៉ុណ្ណាសិន
  • ចូរប្រាកដាថា របស់របរដែលត្រូវលើកនោះមានការវិចខ្ចប់ល្អហើយឬអត់ដើម្បីឲ្យទម្ងន់របស់វាមានលំនឹង
  • ប្រើដៃចាប់របស់នោះឲ្យបានពេញល្អសិនមុននឹងលើករបស់នោះឡើយ
  • ចូរលើកយឺតៗ និងថ្នមៗ ដើម្បីឲ្យរបស់នោះនៅជិតនឹងផ្នែកកណ្តាលនៃរាងកាយ
  • ធ្វើការកម្តៅសាច់ដុំសិន និងសម្រាកញឹកបន្តិច។ មិនត្រូវបង្ខំខ្លួនឯងលើករបស់ដែលធ្ងន់ៗពេកឡើយ។ ចូរស្វែងរជំនួយផងបើសិនជាចាំបាច់៕
ទំនាក់ទំនងផ្សាយពាណិជ្ជកម្មសូមទូរស័ព្ទមកលេខ 011688855
អត្ថបទទាក់ទង