ការទំពារស្ករកៅស៊ូដែលគ្មានជាតិស្ករក្រោយពីញ៉ាំអាហាររួច អាចជួយឲ្យមាត់អ្នកមានភាពស្រស់ស្រាយ និងបន្ថយការប្រឈមនឹងភាពពុកធ្មេញបាន។ 

  • យកល្អគួរតែទំពារស្ករកៅស៊ូដែលគ្មានជាតិស្ករប្រហែល ២០នាទីក្រោយពីញ៉ាំអាហាររួចដើម្បីជម្រុញដល់ការផលិតទឹកមាត់ និងលាងសម្អាតបាក់តេរីដែលមានលើធ្មេញចោលផង
  • ចូរចៀសវាងស្ករកៅស៊ូណាដែលមានជាតិស្ករ
  • ចូរបន្តប្រើអំបោះសម្អាតធ្មេញជាទៀងទាត់ និងដុសសម្អាតធ្មេញជាមួយនឹងថ្នាំដុសធ្មេញមានជាតិហ្ល័អូរ៉ាយមួយថ្ងៃពីរដង៕