ខាងក្រោមនេះ យើងខ្ញុំនឹងបង្ហាញអ្នកពីទ្រព្យដែលប្តីប្រពន្ធមួយចំនួនអាចទទួលបានក្រោយពេលដែលជួបរឿងទាំងឡាយនេះ។ តើមានអ្វីខ្លះទៅ?

1.    នៅពេលដែលអ្នកទាំងពីរធ្វើរឿងអ្វីមួយតែងតែមានគំនិតដូចគ្នា មិនសូវខ្វែងគ្នា នោះទ្រព្យខ្ពស់នឹងរងចាំអ្នក។ ជាពិសេស អ្នកនឹងអាចរស់នៅបានយ៉ាងចុះសម្រុងនឹងគ្នា។ ដូចនេះ យូរទៅ អ្នកនឹងអាចរកឃើញទ្រព្យដែលទុកមិនអស់នោះឡើយ។

2.    នៅពេលដែលអ្នកទាំងពីរកើតបានកូនភ្លោះស្រីប្រុសមួយគូ នោះគ្រួសារអ្នកនឹងរុងរឿងខ្លាំងណាស់ ដោយធ្វើអ្វីក៏អាចទទួលបានជោគជ័យដែរ។ ជាហេតុដែលធ្វើឲ្យអ្នកមានលុយដែលរាប់មិនអស់ឡើយ ថែមទាំងកាន់តែចូលកាន់តែច្រើន។

3.    គ្រួសារមួយដែលម្តាយក្មេក និងកូនប្រសារអាចចុះសម្រុងគ្នា ដោយគ្មានជម្លោះ ជាគ្រួសារដែលមានទ្រព្យច្រើនដល់ថ្នាក់អ្នកដទៃស្ងើចសរសើរជាខ្លាំង។ ជាសេស ប្តីប្រពន្ធ នឹងអាចរស់នៅជាមួយគ្នាប្រកបដោយសុភមង្គល។ ជាហេតុដែលធ្វើឲ្យទេវតាទ្រព្យពេញចិត្តជាខ្លាំង។ ដូចនេះ ទេវតាទ្រព្យនឹងចាប់ផ្តើមបញ្ជូនទ្រព្យដល់អ្នក ថែមទាំងនាំផ្លូវអ្នកទៅរកទៀតផង៕