ប្រសិនជាកូនកើតមានអាការៈដូចខាងក្រោមនេះ អ្នកគួរតែបន្ថែមអាហារបំប៉ងដល់កូនហើយ។ តើមានអ្វីខ្លះទៅ?

1.    នៅពេលដែលកូនមានទម្ងន់ស្រាលពេក អ្នកគួរតែបន្ថែមអាហារបំប៉ងដល់កូន ព្រោះកូនកំពុងតែខ្វះសារធាតុចិញ្ចឹម ទើបមិនឡើងទម្ងន់សោះ។ ដូចនេះ អ្នកគួរតែប្រយ័ត្នចំពោះទម្ងន់កូនឲ្យបានខ្ពស់ ទើបអាចធ្វើឲ្យកូនលូតលាស់បានល្អ។

2.    នៅពេលដែលកូនរកអាហារញ៉ាំដោយខ្លួនឯង មានន័យថា កូនពិតជាឃ្លាន ទើបកូនដើររកអីញ៉ាំ។ ដូចនេះ អ្នកមិនគួរឲ្យកូនបៅតែទឹកដោះគោទេ ដោយគួរតែបន្ថែមអាហារខ្លះដល់គេ។

3.    ប្រសិនជាកូនចេះវាល ដើរ ឬអង្គុយ អ្នកគួរតែបន្ថែមអាហារដល់គេហើយ ព្រោះដំណាក់កាលទាំងនេះ​ កូនត្រូវបញ្ចេញកម្លាំងច្រើន។ ដូចនេះ កូនត្រូវការសារធាតុចិញ្ចឹម ដើម្បីទ្រទ្រង់សារពាង្គកាយរបស់គេ។ ប៉ុន្តែនៅពេលដែលអ្នកបន្ថែមអាហារដល់កូន អ្នកគួរតែឲ្យគេញ៉ាំពីតិចទៅច្រើន ព្រោះបើញ៉ាំច្រើនពេកក្នុងដំណាក់កាលដំបូង អាចធ្វើឲ្យក្រពះកូនកិនមិនបានល្អឡើយ ព្រោះនៅខ្សោយ ដោយអាចធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ក្រពះកូន៕

ទំនាក់ទំនងផ្សាយពាណិជ្ជកម្មសូមទូរស័ព្ទមកលេខ 011688855
អត្ថបទទាក់ទង