ការដែលមានរបួសតិចតួច និងស្នាមដោយសារតែវះកាត់គួរតែជាវិញដោយខ្លួនឯង ប៉ុន្តែវាមានរឿងច្រើនណាស់ដែលអ្នកអាចធ្វើបានដើម្បីបន្ថយបញ្ហាស្នាមផ្លែនេះបាន។ យកល្អគួរតែព្យាយាមធ្វើដូចខាងក្រោមនេះ៖

  • ប្រើសាប៊ូ និងទឹកលាងសម្អាតថ្នមៗ
  • លាបថ្នាំមានជាតិប្រេងដើម្បីជួយឲ្យស្បែកមានសំណើម
  • ចូរប្រើប្រាស់បង់ស្អិតរុំគ្របពីលើរបួសក្រោយពីលាងរួច និងការពារជាតិប្រេងកុំឲ្យហើរអស់។ ចូរផ្លាស់ប្តូរបង់រុំជារៀងរាល់ថ្ងៃ។ 
  • ចូរធ្វើទៅតាមការណែនាំរបស់គ្រូពេទ្យទៅលើរបួស និងពេលវេលាដែលត្រូវការកាត់ជេសចេញ
  • នៅពេលស្បែកជាហើយ ចូរការពារវាដោយប្រើក្រែមការពារពន្លឺព្រះអាទិត្យផង៕