ថ្នាំបំបាត់ការឈឺចាប់ដោយមិនមានវេជ្ជបញ្ជាអាចផ្តល់នូវការបំពាត់ភាពឈឺចុកចាប់ច្រើន និងល្អ ប៉ុន្តែយកល្អគួរតែកុំប្រើច្រើនពេក ជាពិសេសប្រើលើសកម្រិតនៃការណែនាំ។ យកល្អអ្នកគួរតែព្យាយាមធ្វើដូចខាងក្រោមនេះ៖

  • ការលេបថ្នាំច្រើនពេកអាចជារឿងគ្រោះថ្នាក់ និងមិនផ្តល់ការបំបាត់ឈឺចាប់លឿនឡើយ
  • ចូរពិគ្រោះជាមួយគ្រូពេទ្យបើសិនជាអ្នកប្រើថ្នាំតាមវេជ្ជបញ្ជា ដើម្បីឲ្យច្បាស់ថា វានឹងមិនមានប្រតិកម្មមិនល្អជាមួយនឹងថ្នាំបំបាត់ឈឺចាប់ឡើយ
  • មិនត្រូវប្រើថ្នាំបំបាត់ការឈឺចាប់ច្រើនជាងមួយក្នុងពេលតែមួយឡើយ លុះត្រាតែគ្រូពេទ្យណែនាំ
  • បើសិនជាអ្នកកំពុងតែប្រើថ្នាំផ្សេងមួយទៀត ចូរប្រាកដថា វានឹងមិនមានសារធាតុបំបាត់ការឈឺចាប់ឡើយ។ ការប្រើផ្សំគ្នាបែបនេះអាចនាំឲ្យប្រើលើសកម្រិតបាន៕
ទំនាក់ទំនងផ្សាយពាណិជ្ជកម្មសូមទូរស័ព្ទមកលេខ 011688855
អត្ថបទទាក់ទង