ខណៈពេលដែឡស្រ្តីប្រហែលជាត្រូវយកចិត្តទុកដាក់ខ្លាំងលើសុខភាពឆ្អឹង តែបុរសក៏មានការប្រឈមនឹងជំងឺពុកឆ្អឹងដែរ។ យ៉ាងណាមិញ បុរសងាយនឹងកើតជំងឺពុកឆ្អឹងករណីដែលពួកគេមានការប្រឈមមុខដូចខាងក្រោមនេះ៖

  • អាយុចាប់ពី ៧៥ឆ្នាំឡើងទៅ
  • សន្ទស្សន៍ទម្ងន់ធៀបនឹងកម្ពស់ទាប
  • ស្រកទម្ងន់ច្រើនជាង ៥ភាគរយនៃរាងកាយទាំងមូលក្នុងរយៈពេល ៤ឆ្នាំមុន
  • ជាមនុស្សដែលកំពុងតែជក់បារី
  • រស់នៅបែបស៊ីដេកៗ
  • កំពុងតែមានសមាជិកគ្រួសារជាមនុស្សប្រុស ដែលកើតជំងឺពុកឆ្អឹងដែរ៕
ទំនាក់ទំនងផ្សាយពាណិជ្ជកម្មសូមទូរស័ព្ទមកលេខ 011688855
អត្ថបទទាក់ទង