ការគេងបាត់ដង្ហើមនឹងធ្វើឲ្យរំខានដល់ការដកដង្ហើមរយៈពេលខ្លីនៅពេលកំពុងតែគេង។ វាងាចធ្វើឲ្យមានភាពគ្រោះថ្នាក់ជាច្រើននៃការគេងមិនបានគ្រប់គ្រាន់ដូចជា ការអស់កម្លាំងនៅពេលថ្ងៃ។ យ៉ាងណាមិញ សញ្ញាព្រមាននៃការគេងបាត់ដង្ហើមមានដូចជា៖

  • ការគេងស្រមុកលឺខ្លាំង និងស្រមុកជាប់រហូតដល់ឈ្លក់
  • ងងុយគេងនៅពេលថ្ងៃ
  • ឈឺក្បាលនៅពេលព្រឹក
  • ពិបាកផ្ចង់អារម្មណ៍ រៀនសូទ្រ ឬចងចាំ
  • មានអារម្មណ៍ថាមិនល្អ ឆេវឆាវ ឬបាក់ទឹកចិត្ត 
  • ស្ងួតមាត់ ឬឈឺបំពង់ករនៅពេលព្រឹក៕
ទំនាក់ទំនងផ្សាយពាណិជ្ជកម្មសូមទូរស័ព្ទមកលេខ 011688855
អត្ថបទទាក់ទង