ការលាងសម្អាតដៃអាចជួយការពារកុំឲ្យមេរោគរាលដាលចូលរាងកាយ និងជាពិសេសគួរតែលាងក្នុងពេលវេលាដែលសំខាន់ៗ។ ដូច្នេះតើគួរតែលាងនៅពេលណាខ្លះទៅទើបចាត់ទុកថាសំខាន់៖

  • មុនពេល ក្នុងពេល និងក្រោយពេលរៀបចំចំណីអាហារ និងមុនពេលញ៉ាំអាហារ
  • មុនពេល និងក្រោយពេលអ្នកថែទាំងអ្នកជំងឺ ឬមានរបួសបើកមុខ
  • ក្រោយពេលចេញពីបន្ទប់ទឹក លាងសម្អាតលាមកឲ្យកូន ឬផ្លាស់ប្តូរខោទឹកនោមកូន
  • ក្រោយពីកណ្តាស ក្អក ឬហីសសម្បោររួច
  • ក្រោយពីប៉ះពាល់ ឬឲ្យចំណីសត្វ ឬលាងសម្អាតលាមកសត្វរួច
  • ក្រោយពីកាន់ ឬប៉ះពាល់សំរាម ឬធុងសំរាម៕
ទំនាក់ទំនងផ្សាយពាណិជ្ជកម្មសូមទូរស័ព្ទមកលេខ 011688855
អត្ថបទទាក់ទង