ខាងក្រោមនេះ យើងខ្ញុំនឹងបង្ហាញអ្នកពីចម្លើយនៃសំណួរខាងលើនេះ ថាតើអាចប៉ះពាល់ដល់មនោសញ្ចេតនាប្តីប្រពន្ធអ្នកឬអត់?

ការរួមភេទដែលមិនស៊ីចង្វាក់គ្នានេះ មានន័យថា ម្ខាងចង់ខ្លាំង ប៉ុន្តែម្ខាងទៀតបែរជាតែងតែគេចវេសជានិច្ច ឬកើតមានអាការៈភ័យខ្លាចជាដើម។ ដូចនេះ នៅពេលដែលអ្នកមិនស៊ីចង្វាក់គ្នា នឹងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់មនោសញ្ចេតនាអ្នកបាន ដោយធ្វើឲ្យម្ខាងទៀត មិនអាចទទួលបានអ្វីដែលគេចង់ នោះគេនឹងអាចទៅរកក្រៅបាន។ ជាពិសេស បើធ្ងន់ធ្ងរ អ្នកនឹងអាចដើរដល់ផ្លូវបំបែក បើអ្នកគេចយូរ ​មិនហ៊ានប្រឈមមុខ។ ដូចនេះ អ្នកគួរតែរកឬសគល់នៃបញ្ហាដែលធ្វើឲ្យអ្នកមិនចង់រួមភេទជាមុនសិន ទើបអ្នកអាចដោះស្រាយបញ្ហាមួយនេះ។ ក្រោយពេលដែលអ្នករកឃើញដំណោះស្រាយ នោះគ្រួសារមួយនេះ នឹងមិនងាយបែកបាក់ឡើយ ដោយអាចរស់នៅជាមួយគ្នាបានយូរអង្វែងជាមិនខានឡើយ៕