ខាងក្រោមនេះ យើងខ្ញុំនឹងបង្ហាញអ្នកពីរាសីរបស់ឆ្នាំទាំង១២ក្នុងថ្ងៃនេះ ថែមទាំងបង្ហាញអ្នកពីរបៀបនាំទ្រព្យរបស់ពួកគេផងដែរ ដោយបង្ហាញតាមពណ៌ និងលេខ។ ឆ្នាំទាំង១២ អាចប្រើពណ៌ និងលេខទាំងនេះ ដើម្បីបង្កើនលាភរបស់ខ្លួន។ តើមានអ្វីខ្លះទៅ?

ឆ្នាំជូត

ថ្ងៃនេះ ថ្វីត្បិតតែទ្រព្យងាយចូលមក ប៉ុន្តែក៏ងាយចេញវិញដែរ។ ពណ៌សំណាង គឺពណ៌ក្រហម។ លេខសំណាង គឺលេខ១។

ឆ្នាំឆ្លូវ

ថ្ងៃនេះ លាភអ្នកមិនសូវល្អទេ ដោយអ្នកអាចកង្វល់ច្រើនពីការចំណេញបានប្រាក់។ ពណ៌សំណាង គឺពណ៌ស។ លេខសំណាង គឺលេខ១។

ឆ្នាំខាល

ថ្ងៃនេះ អ្នកគួរតែក្តាប់ឱកាសឲ្យជាប់ ព្រោះលាភអ្នកមិនធម្មតាទេ ដោយអាចមានទ្រព្យចូលមកច្រើន។ ពណ៌សំណាង គឺពណ៌ទឹកក្រូច។ លេខសំណាង គឺលេខ១។

ឆ្នាំថោះ

ថ្ងៃនេះ អ្នកអាចចំណេញបានប្រាក់នៅពេលដែលអ្នកចេញក្រៅរក។ ពណ៌សំណាង គឺពណ៌លឿង។ លេខសំណាង គឺលេខ៤។

ឆ្នាំរោង

ថ្ងៃនេះ អ្នកអាចចំណេញបានប្រាក់ពីរបស់ដែលនៅជុំវិញខ្លួន។ ពណ៌សំណាង គឺពណ៌លឿង។ លេខសំណាង គឺលេខ២។

ឆ្នាំម្សាញ់

ថ្ងៃនេះ លាភអ្នកមិនសូវល្អទេ ដោយមានទ្រព្យតូចអាចហូរចេញក្រៅបាន។ ពណ៌សំណាង គឺពណ៌ខៀវ។ លេខសំណាង គឺលេខ៦។

ឆ្នាំមមី

ថ្ងៃនេះ មិនត្រឹមតែទ្រព្យមិនចូលមកទេ ថែមទាំងអាចចេញច្រើនទៀតផង។ ពណ៌សំណាង គឺពណ៌ស។ លេខសំណាង គឺលេខ៥។

ឆ្នាំមមែ

ថ្ងៃនេះ លាភអ្នកមានសភាពធម្មតា ប៉ុន្តែបើអ្នកចំណាយកម្លាំងបន្តិច នោះនឹងអាចទទួលបានផល។ ពណ៌សំណាង គឺពណ៌អង្ករ។ លេខសំណាង គឺលេខ៩។

ឆ្នាំវក

ថ្ងៃនេះ នៅពេលដែលអ្នកចំណាយ អ្នកមិនគួរចាយធំពេកនោះទេ ទើបមិនប៉ះពាល់ដល់ទ្រព្យអ្នក។ ពណ៌សំណាង គឺពណ៌ផ្ទៃមេឃងងឹត។ លេខសំណាង គឺលេខ១។

ឆ្នាំរកា

ថ្ងៃនេះ អ្នកគួរតែគ្រប់គ្រងមាត់អ្នកឲ្យជាប់ ទើបមិនមានបញ្ហាចេញពីមាត់អ្នក។ ពណ៌សំណាង គឺពណ៌ផ្ទៃមេឃ។  លេខសំណាង គឺលេខ២។

ឆ្នាំច

ថ្ងៃនេះ អ្នកគួរតែនិយាយជាមួយអ្នកដទៃឲ្យបានច្រើន ដើម្បីបង្កើនឱកាស។ ពណ៌សំណាង គឺពណ៌ប្រផេះ។ លេខសំណាង គឺលេខ៣។

ឆ្នាំកុរ

ថ្ងៃនេះ ទេវតាទ្រព្យចូលមកហើយ ដូចនេះ អ្នកគួរតែចាប់ឲ្យជាប់ទ្រព្យទាំងអស់។ ពណ៌សំណាង គឺពណ៌ក្រហម។ លេខសំណាង គឺលេខ៦៕