ខាងក្រោមនេះ យើងខ្ញុំនឹងបង្ហាញអ្នកពីរាសីរបស់ឆ្នាំទាំង១២ក្នុងថ្ងៃនេះ ថែមទាំងបង្ហាញអ្នកពីរបៀបនាំទ្រព្យរបស់ពួកគេផងដែរ ដោយបង្ហាញតាមពណ៌ និងលេខ។ ឆ្នាំទាំង១២ អាចប្រើពណ៌ និងលេខទាំងនេះ ដើម្បីបង្កើនលាភរបស់ខ្លួន។ តើមានអ្វីខ្លះទៅ?

ឆ្នាំជូត

ថ្ងៃនេះ លាភអ្នកមិនសូវល្អឡើយ ដោយអាចបង្អាក់មិនឲ្យអ្នកចំណេញបានប្រាក់ច្រើននោះទេ។ ពណ៌សំណាង គឺពណ៌ក្រហម។ លេខសំណាង គឺលេខ៣។

ឆ្នាំឆ្លូវ

ថ្ងៃនេះ លាភអ្នកឡើងខ្ពស់ណាស់ ដោយអ្នកអាចចេញក្រៅដើម្បីនាំប្រាក់ចូលមកបាន។ ពណ៌សំណាង គឺពណ៌ខ្មៅ។ លេខសំណាង គឺលេខ៨។

ឆ្នាំខាល

ថ្ងៃនេះ អ្នកនឹងមានអ្នកជួយ ដោយអាចនាំប្រាក់ចំណេញចូលមក។ ពណ៌សំណាង គឺពណ៌លឿងខ្ចី។ លេខសំណាង គឺលេខ៧។

ឆ្នាំថោះ

ថ្ងៃនេះ អ្នកគួរតែកាត់បន្ថយចិត្តលោភលន់ ទើបអ្នកអាចទទួលបានទ្រព្យក្នុង។ ពណ៌សំណាង គឺពណ៌ប្រផេះ។ លេខសំណាង គឺលេខ៨។

ឆ្នាំរោង

ថ្ងៃនេះ អ្នកមិនគួរគិតតែចាយលុយ ហើយមិនខំប្រឹងដើម្បីនាំលុយចូលមកទេ។ ពណ៌សំណាង គឺពណ៌ផ្ទៃមេឃ។ លេខសំណាង គឺលេខ២។

ឆ្នាំម្សាញ់

ថ្ងៃនេះ លាភអ្នកមិនលូវល្អទេ ដោយមានឧបសគ្គច្រើនចូលមក។ ពណ៌សំណាង គឺពណ៌ប្រផេះងងឹត។ លេខសំណាង គឺលេខ៧។

ឆ្នាំមមី

ថ្ងៃនេះ បើអ្នកខំប្រឹង នឹងអាចទទួលបានប្រាក់រង្វាន់ចូលមក។ ពណ៌សំណាង គឺពណ៌ស។ លេខសំណាង គឺលេខ៩។

ឆ្នាំមមែ

ថ្ងៃនេះ អ្នកចង់បានអ្វីក៏អាចទទួលបានដូចបំណងដែរ។ ពណ៌សំណាង គឺពណ៌លឿងខ្ចី។ លេខសំណាង គឺលេខ០។

ឆ្នាំវក

ថ្ងៃនេះ ផ្កាយសំណាងនឹងរះខ្ពស់ជិតអ្នក ដោយធ្វើឲ្យអ្នកងាយជោគជ័យគ្រប់រឿង។ ពណ៌សំណាង គឺពណ៌គគីរ។ លេខសំណាង គឺលេខ៦។

ឆ្នាំរកា

ថ្ងៃនេះ ឱកាសនៃការចំណេញប្រាក់របស់អ្នកនឹងកើនឡើងជាលំដាប់។ ពណ៌សំណាង គឺពណ៌បៃតង។  លេខសំណាង គឺលេខ៦។

ឆ្នាំច

ថ្ងៃនេះ អ្នកគួរតែប្រយ័ត្នក្នុងការចំណាយ ទើបមិនប៉ះពាល់ដល់ទ្រព្យអ្នក។ ពណ៌សំណាង គឺពណ៌ផ្ទៃមេឃ។ លេខសំណាង គឺលេខ២។

ឆ្នាំកុរ

ថ្ងៃនេះ អ្នកនឹងអាចជួបនឹងការលំបាកច្រើនជាងពេលធម្មតា។ ពណ៌សំណាង គឺពណ៌ក្រហម។ លេខសំណាង គឺលេខ១៕