ខាងក្រោមនេះ យើងខ្ញុំនឹងបង្ហាញអ្នកពីអ្វីដែលអ្នកមិនគួរធ្វើពេលចូលបន្ទប់ទឹក។ តើមានអ្វីខ្លះទៅ? (អាន:ថ្នាំងងុយគេង ពេលអ្នកគួរប្រើ)

  1. នៅពេលដែលអ្នកចូលបន្ទប់ទឹក អ្នកមិនគួរលេងទូរស័ព្ទឡើយ ព្រោះនៅពេលដែលអ្នកលេងទូរស័ព្ទ អ្នកអាចអង្គុយក្នុងបន្ទប់ទឹកយូរដោយមិនដឹងខ្លួន។ ពេលដែលអ្នកអង្គុយលើបង្គន់នោះយូរ នោះនឹងនាំយកមេរោគជាច្រើនឆ្លងតាមទ្វារមាស ចូលទៅក្នុងស្បូន និងរាងកាយអ្នក។ ជាហេតុដែលធ្វើឲ្យអ្នកងាយកើតជំងឺខ្លាំងណាស់។
  2. អ្នកមិនគួរទុកក្រដាសបង្គន់ និងសម្លីអនាម័យក្នុងបន្ទប់ទឹកយូរឡើយ ព្រោះអាចនាំយកមេរោគទៅនៅលើនោះច្រើន ដោយធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់សុខភាពអ្នកខ្លាំងណាស់។ ដូចនេះ អ្នកមិនគួរទុកក្រដាស និងសម្លីអនាម័យយូរឡើយ ដោយគួរតែយកតាមខ្លួនពេលដែលចង់ប្រើ ទើបអាចរក្សាសុខភាពអ្នកបានយ៉ាងល្អ៕ (អាន:ស្បែកកូនរបស់អ្នកនឹងស្អាតហើយមិនរមាស់បើធ្វើតាមវិធីនេះ តើកូនស្រីរបស់អ្នកចេះតែរមាស់ស្បែកមែនទេ?)