បើសិនជាអ្នកកំពុងតែព្យាយាមសម្រកទម្ងន់មែននោះ ការហាត់ប្រាណជាមួយដៃគូ ឬមិត្តភក្តិម្នាក់អាចជួយឲ្យការងារនេះកាន់តែមានភាពងាយស្រួល និងសប្បាយចិត្តទៀត។ ខាងក្រោមនេះគឺជាអំណះអំណាងមួយចំនួនដែលគាំទ្រដល់ការហាត់ប្រាណជាមួយមិត្តភក្តិ ឬដៃគូនឹងជួយឲ្យការសម្រកទម្ងន់កាន់តែលឿន និងជោគជ័យ៖

  • មានការជជែកគ្នាអំពីអារម្មណ៍របស់ខ្លួនជាមួយនឹងមនុស្សដែលយើងស្រឡាញ់ ឬមិត្តភក្តិ ពន្យល់អំពីគោលបំណងរបស់អ្នក និងសុំជំនួយពីគេផង
  • ចូរកមនុស្សម្នាក់ដើម្បីលើកទឹកចិត្តអ្នកគ្រប់កន្លែងទាំងអស់នៃជីវិត ហើយក៏អាចផ្តល់នូវការគាំទ្រលើការខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់អ្នកដែរ។ 
  • ចូរចូលរួមក្នុងក្រុមគាំទ្របើសិនជាអ្នកត្រូវការគាំទ្រពីខាងក្រៅ ឬនរណាផ្សេងក្រៅពីមិត្តភក្តិ និងមនុស្សដែលអ្នកស្រឡាញ់
  • បើសិនជានរណាម្នាក់កំពុងតែឈរនៅជិតអ្នក ចូរពិភាក្សាអំពីគម្រោងរបស់អ្នក និងត្រៀមខ្លួនសម្រាប់ដោះស្រាយនូវការលំបាកគ្រប់យ៉ាងទៅ៕
ទំនាក់ទំនងផ្សាយពាណិជ្ជកម្មសូមទូរស័ព្ទមកលេខ 011688855
អត្ថបទទាក់ទង