ខាងក្រោមនេះ យើងខ្ញុំនឹងបង្ហាញអ្នកពីរាសីរបស់ឆ្នាំទាំង១២ក្នុងថ្ងៃនេះ ថែមទាំងបង្ហាញអ្នកពីរបៀបនាំទ្រព្យរបស់ពួកគេផងដែរ ដោយបង្ហាញតាមពណ៌ និងលេខ។ ឆ្នាំទាំង១២ អាចប្រើពណ៌ និងលេខទាំងនេះ ដើម្បីបង្កើនលាភរបស់ខ្លួន។ តើមានអ្វីខ្លះទៅ?

ឆ្នាំជូត

ថ្ងៃនេះ លាភអ្នកល្អណាស់ ដោយអាចពង្រីកមុខរបរបាន។ ពណ៌សំណាង គឺពណ៌បៃតង។ លេខសំណាង គឺលេខ៨។

ឆ្នាំឆ្លូវ

ថ្ងៃនេះ លាភអ្នកល្អណាស់ បើអ្នកនៅតែក្នុងផ្ទះ នោះនឹងមិនអាចទទួលបានទ្រព្យអ្វីឡើយ។ ពណ៌សំណាង គឺពណ៌ក្រហម។ លេខសំណាង គឺលេខ៥។

ឆ្នាំខាល

ថ្ងៃនេះ ផ្កាយសំណាងរះខ្ពស់ណាស់ ដោយមានអ្នកតាមជួយយ៉ាងច្រើន។ ពណ៌សំណាង គឺពណ៌ខៀវ។ លេខសំណាង គឺលេខ៤។

ឆ្នាំថោះ

ថ្ងៃនេះ អ្នកគួរតែប្រយ័ត្ន ទើបមិនមានគ្រោះថ្នាក់កើតលើខ្លួនអ្នក។ ពណ៌សំណាង គឺពណ៌បៃតងខ្ចី។ លេខសំណាង គឺលេខ៦។

ឆ្នាំរោង

ថ្ងៃនេះ អ្នកនឹងអាចពុះពារបានគ្រប់ឧបសគ្គ ដោយអាចនាំផលខ្ពស់ចូលមក។ ពណ៌សំណាង គឺពណ៌ផ្ទៃមេឃ។ លេខសំណាង គឺលេខ១។

ឆ្នាំម្សាញ់

ថ្ងៃនេះ អ្នកដែលចង់ផ្លាស់ប្តូរការងារ នឹងអាចទទួលបានជោគជ័យ។ ពណ៌សំណាង គឺពណ៌បៃតង។ លេខសំណាង គឺលេខ៧។

ឆ្នាំមមី

ថ្ងៃនេះ លាភអ្នករាងធ្លាក់ចុះបន្តិច ដោយគ្មានទ្រពកយចូលឃ្លាំងនោះទេ។ ពណ៌សំណាង គឺពណ៌បៃតង។ លេខសំណាង គឺលេខ៩។

ឆ្នាំមមែ

ថ្ងៃនេះ អ្នកគួរតែប្រយ័ត្ន ទើបអ្នកអាចនាំប្រាក់ចូលមកបាន។ ពណ៌សំណាង គឺពណ៌ផ្ទៃមេឃងងឹត។ លេខសំណាង គឺលេខ៩។

ឆ្នាំវក

ថ្ងៃនេះ ទ្រព្យអាចចូលមកក្នុងឃ្លាំងអ្នក ហើយក៏អាចចេញបានដែរ។ ពណ៌សំណាង គឺពណ៌ប្រផេះងងឹត។ លេខសំណាង គឺលេខ៥។

ឆ្នាំរកា

ថ្ងៃនេះ លាភអ្នកនឹងឡើងខ្ពស់ណាស់ ព្រោះមាននិស្ស័យខ្ពស់ជាមួយអ្នកដទៃ។ ពណ៌សំណាង គឺពណ៌បៃតងខ្ចី។  លេខសំណាង គឺលេខ៤។

ឆ្នាំច

ថ្ងៃនេះ អ្នកគួរតែចៀសពីការបណ្តាក់ទុន ទើបមិនបាត់បង់ទ្រព្យ។ ពណ៌សំណាង គឺពណ៌ស។ លេខសំណាង គឺលេខ៦។

ឆ្នាំកុរ

ថ្ងៃនេះ លាភអ្នកមិនល្អឡើយ ដោយអាចហូរចេញក្រៅច្រើន។ ពណ៌សំណាង គឺពណ៌ស។ លេខសំណាង គឺលេខ៣៕