អ្នកដែលកើតក្នុងឆ្នាំទាំង៣ខាងលើ កាលពីមុនមិនធ្លាប់មានលាភក្រៅទេ។ ប៉ុន្តែបែរជាអាចមកដល់ក្នុងពេលឆាប់ៗនេះទៅវិញ។ តើមានអ្វីខ្លះទៅ? (អាន:ស្បែកកូនរបស់អ្នកនឹងស្អាតហើយមិនរមាស់បើធ្វើតាមវិធីនេះ តើកូនស្រីរបស់អ្នកចេះតែរមាស់ស្បែកមែនទេ?)

ឆ្នាំច

អ្នកដែលកើតក្នុងឆ្នាំនេះ ក្នុងខែនេះ អាចទទួលបានលាភក្រៅខ្ពស់។ បើគេធ្វើការបណ្តាក់ទុន ឬធ្វើអ្វីដែលទាក់ទងនឹងលាភក្រៅ នោះគេនឹងអាចទទួលបានទ្រព្យដែលនឹកស្មានមិនដល់ចូលមក។

ឆ្នាំមមី

អ្នកដែលកើតក្នុងឆ្នាំនេះ តែងតែពឹងលើសមត្ថភាពរបស់ខ្លួនដើម្បីចំណេញបានប្រាក់។ ប៉ុន្តែក្នុងខែនេះ គេនឹងអាចឈ្នះបានរង្វាន់ដែលជាទ្រព្យធំចូលផ្ទះ។

ឆ្នាំរការ

អ្នកដែលកើតក្នុងឆ្នាំនេះ ជាធម្មតាតែងតែចំណេញបានប្រាក់ដោយប្រើកម្លាំងរបស់ខ្លួន។ ប៉ុន្តែមានពេលខ្លះ អ្នកក៏អាចមិនបញ្ចេញកម្លាំង ក៏អាចទទួលបានផលដែរ។ នោះគឺលាភក្រៅ វានឹងនាំទ្រព្យមកឲ្យអ្នកដល់ផ្ទះជាមិនខាន៕ (អាន:ថ្នាំងងុយគេង ពេលអ្នកគួរប្រើ)